You are successfully logged out of your my randstad account

You have successfully deleted your account

93 vacatures gevonden voor jou bij Yacht IT

filter
  • apeldoorn, nederland, gelderland
  • Tijdelijk
  De Belastingdienst is op zoek naar een IT Solution Architect!“In mijn dagelijks werk als solution architect werk ik met collega-architecten aan de vertaling van de EU-regelgeving naar een nationale uitwerking van een solution architectuur tot werkende software. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de business, Business Requirements Team en specificatieteam”.Zowel Nederland als Europa zijn aan wet- en regelgeving gebonden, maar de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving sluiten niet altijd op elkaar aan. Daarom is het van belang omzetbelastingprocessen aan te passen. Wij, de keten Omzetbelasting van Integratie Business Services (IBS OB), zijn primair verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerpen, bouwen, testen, de integratie van (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing, stemmen we de architectuur af, sturen we op de realisatie en de planning van de SAFe-releasetrain, nemen we de lead bij testen en stemmen we af met productmanagement. De komende jaren staan we voor nog een grote uitdaging: het moderniseren van ons applicatielandschap, door in te zetten op state-of-the-art-architectuurprincipes en -technologieën.Als solution architect wordt het volgende van je verwacht:Je bent verantwoordelijk voor het maken en vastleggen van de architectuur en de keuzes/afwijkingen die gemaakt worden.Je stemt af met architecten van andere onderdelen van het bedrijf.Je adviseert het project en programma over mogelijke keuzes en besluiten.Je begeleidt de organisatie bij het toewerken naar de modernisering van het applicatielandschap en neemt het mee in het maken van de juiste keuzes.Je helpt mee aan de doorontwikkeling van de afdelingen en het landschap.Achtergrond opdracht:Het middel waar aan de komende periode gewerkt gaat worden is: EU BTW e-commerce. 1 Januari 2021 is de wetgeving 'e-commerce 2021' van kracht geworden. Dit heeft tot gevolg dat ondernemers die in de EU goederen verkopen of diensten leveren, mogen deelnemen aan de Europese regeling 'One Stop Shop' (OSS) voor het afdragen van de BTW. De wetgeving bestaat uit 3 OSS-regelingen: de unie-regeling, de niet-unie-regeling en de invoerregeling. Aan deze regelingen kunnen ondernemers in de EU en ondernemers van buiten de EU meedoen. De voorwaarden van deelname bepalen welke ondernemer aan welke regeling kan meedoen.Deze drie regelingen vervangen de twee bestaande regelingen die onder de naam MOSS(Mini One Stop Shop) vanaf 2015 in werking zijn. Nieuwe meldingen voor de MOSS-regelingen zijn sinds januari 2021 niet meer mogelijk. Wel is het nog mogelijk om een correctie te doen op meldingen van voorgaande kwartalen met een maximale leeftijd van 3 jaar. De MOSS-regelingen blijven dan ook tot aan januari 2024 van kracht. Dit betekent dat voor een periode van drie jaar zowel de bestaande MOSS (gedeeltelijk) als de nieuwe OSS in werking zal zijn. Aangezien de geautomatiseerde ondersteuning voor het OB gedeelte voor het grootste deel nieuw wordt ontwikkeld, heeft dit ook gevolgen voor het onderhoud en beheer.De wetgeving voor zowel MOSS als OSS staan drie jaar parallel in productie. Voor de OSS-regelingen wordt uitgegaan van ruim twee miljoen klanten, twaalf miljoen berichten per jaar en een piekverwerking per kwartaal van maximaal 300.000 berichten per dag.Daarnaast is onze IV-afdeling gestart met de modernisering van het IT-landschap. Deze verandering bestrijkt de inrichting voor alle wetgeving in de OB. De verandering die volgt uit de wetgeving voor de OSS-regelingen, wordt gerealiseerd in het nieuwe OB-IT-landschap. De verandering gaat uit van het realiseren van een landschap dat schaalbaar is, rekening houdend met het toevoegen van de overige regelingen.
  De Belastingdienst is op zoek naar een IT Solution Architect!“In mijn dagelijks werk als solution architect werk ik met collega-architecten aan de vertaling van de EU-regelgeving naar een nationale uitwerking van een solution architectuur tot werkende software. Dit doe ik in nauwe samenwerking met de business, Business Requirements Team en specificatieteam”.Zowel Nederland als Europa zijn aan wet- en regelgeving gebonden, maar de Nederlandse en Europese wet- en regelgeving sluiten niet altijd op elkaar aan. Daarom is het van belang omzetbelastingprocessen aan te passen. Wij, de keten Omzetbelasting van Integratie Business Services (IBS OB), zijn primair verantwoordelijk voor adviesregie, architectuur, ontwerpen, bouwen, testen, de integratie van (gebruikers)documentatie en het implementatierijp opleveren van aangepaste bedrijfsprocessen en informatievoorziening. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing, stemmen we de architectuur af, sturen we op de realisatie en de planning van de SAFe-releasetrain, nemen we de lead bij testen en stemmen we af met productmanagement. De komende jaren staan we voor nog een grote uitdaging: het moderniseren van ons applicatielandschap, door in te zetten op state-of-the-art-architectuurprincipes en -technologieën.Als solution architect wordt het volgende van je verwacht:Je bent verantwoordelijk voor het maken en vastleggen van de architectuur en de keuzes/afwijkingen die gemaakt worden.Je stemt af met architecten van andere onderdelen van het bedrijf.Je adviseert het project en programma over mogelijke keuzes en besluiten.Je begeleidt de organisatie bij het toewerken naar de modernisering van het applicatielandschap en neemt het mee in het maken van de juiste keuzes.Je helpt mee aan de doorontwikkeling van de afdelingen en het landschap.Achtergrond opdracht:Het middel waar aan de komende periode gewerkt gaat worden is: EU BTW e-commerce. 1 Januari 2021 is de wetgeving 'e-commerce 2021' van kracht geworden. Dit heeft tot gevolg dat ondernemers die in de EU goederen verkopen of diensten leveren, mogen deelnemen aan de Europese regeling 'One Stop Shop' (OSS) voor het afdragen van de BTW. De wetgeving bestaat uit 3 OSS-regelingen: de unie-regeling, de niet-unie-regeling en de invoerregeling. Aan deze regelingen kunnen ondernemers in de EU en ondernemers van buiten de EU meedoen. De voorwaarden van deelname bepalen welke ondernemer aan welke regeling kan meedoen.Deze drie regelingen vervangen de twee bestaande regelingen die onder de naam MOSS(Mini One Stop Shop) vanaf 2015 in werking zijn. Nieuwe meldingen voor de MOSS-regelingen zijn sinds januari 2021 niet meer mogelijk. Wel is het nog mogelijk om een correctie te doen op meldingen van voorgaande kwartalen met een maximale leeftijd van 3 jaar. De MOSS-regelingen blijven dan ook tot aan januari 2024 van kracht. Dit betekent dat voor een periode van drie jaar zowel de bestaande MOSS (gedeeltelijk) als de nieuwe OSS in werking zal zijn. Aangezien de geautomatiseerde ondersteuning voor het OB gedeelte voor het grootste deel nieuw wordt ontwikkeld, heeft dit ook gevolgen voor het onderhoud en beheer.De wetgeving voor zowel MOSS als OSS staan drie jaar parallel in productie. Voor de OSS-regelingen wordt uitgegaan van ruim twee miljoen klanten, twaalf miljoen berichten per jaar en een piekverwerking per kwartaal van maximaal 300.000 berichten per dag.Daarnaast is onze IV-afdeling gestart met de modernisering van het IT-landschap. Deze verandering bestrijkt de inrichting voor alle wetgeving in de OB. De verandering die volgt uit de wetgeving voor de OSS-regelingen, wordt gerealiseerd in het nieuwe OB-IT-landschap. De verandering gaat uit van het realiseren van een landschap dat schaalbaar is, rekening houdend met het toevoegen van de overige regelingen.
  • apeldoorn, nederland, gelderland
  • Tijdelijk
  De Belastingdienst zoekt een Java DeveloperAls medewerker van het Agile/SCRUM-team van de services THI en HOB, met als specialiteit applicatieontwikkeling, ben je multi-disciplinair inzetbaar. Het team THI/HOB is een Agileteam dat samen voor de uitdaging staat een gegevensverwerkend en -transformerende service te levren. Daarnaast maakt THI/HOB de transitie door naar containerisatie en verservicen naar het Inninglosket.Specifiek deze opdracht ga je aan de slag met een drietal mede-developers om de transformatie naar openshift te maken door het huidige landschap te verservicen en verplaatsen/opbouwen naar Container technologie.Als medewerker van het team is kennis van financieel transactionele verwerking gewenst. Ook de wil om niet alleen met applicatieontwikkeling bezig te zijn, maar ook de andere teamleden in ontwerp en test te ondersteunen, moet aanwezig zijn.Achtergrond opdracht:De services THI en HOB zijn gecreëerd om het gegevenstransport van Heffen naar Innen te standaardiseren (poortfunctie). Deze services zijn in staat om op basis van een vastgelegde aanlevervorm (aansluitvoorwaarden) gegevens af te leveren aan elk gewenst systeem binnen Inning. Hiermee is een ontkoppeling gerealiseerd van het aanleverende systeem met het verwerkende systeem, waardoor wizigingen in de procesketen weinig tot geen impact hebben.
  De Belastingdienst zoekt een Java DeveloperAls medewerker van het Agile/SCRUM-team van de services THI en HOB, met als specialiteit applicatieontwikkeling, ben je multi-disciplinair inzetbaar. Het team THI/HOB is een Agileteam dat samen voor de uitdaging staat een gegevensverwerkend en -transformerende service te levren. Daarnaast maakt THI/HOB de transitie door naar containerisatie en verservicen naar het Inninglosket.Specifiek deze opdracht ga je aan de slag met een drietal mede-developers om de transformatie naar openshift te maken door het huidige landschap te verservicen en verplaatsen/opbouwen naar Container technologie.Als medewerker van het team is kennis van financieel transactionele verwerking gewenst. Ook de wil om niet alleen met applicatieontwikkeling bezig te zijn, maar ook de andere teamleden in ontwerp en test te ondersteunen, moet aanwezig zijn.Achtergrond opdracht:De services THI en HOB zijn gecreëerd om het gegevenstransport van Heffen naar Innen te standaardiseren (poortfunctie). Deze services zijn in staat om op basis van een vastgelegde aanlevervorm (aansluitvoorwaarden) gegevens af te leveren aan elk gewenst systeem binnen Inning. Hiermee is een ontkoppeling gerealiseerd van het aanleverende systeem met het verwerkende systeem, waardoor wizigingen in de procesketen weinig tot geen impact hebben.
  • apeldoorn, nederland, gelderland
  • Tijdelijk
  De Belastingdienst is op zoek naar een Scrum Master!Als dedicated scrummaster begeleidt en coacht je 1 multidisciplinair zelf organiserend scrumteam in het werken volgens agile en scrum. Op verschillende manieren weet jij je mensen te motiveren om doelen te halen en mee te nemen in de agile manier van werken. Samenwerken met het team aan het hele ontwikkeltraject: van refinement van de opdracht, het schatten en inplannen van taken, tot aan het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers.De Scrummaster faciliteert het zelforganiserende, multidisciplinaire scrum team zodat het de doelstellingen behaalt en producten van hoge waarde creëert. Dit doet de scrummaster als onderdeel van het ontwikkelteam.De scrum master..brengt teamleden de theorie, praktijk en regels van scrum bij en helpt deze te implementeren en te ondersteunen.identificeert en elimineert belemmeringen (of laat dit doen) en helpt hij de interacties tussen het scrum team en de stakeholders daarbuiten te managenbegrijpt het voortbrengingsproces (ontwerpen, bouwen, testen, beheren) en de automatisering ervan (development pipeline) zodat hij gesprekspartner is voor het team.De scrum master is een dienend leider. Hiervoor is een andere mindset nodige dan die van de traditionele projectleider of teamleider. Een directieve manier van leidinggeven verdient niet de voorkeur.De verwachte mindset:Het stimuleren van teams tot samenwerking.Denken in doelen.Het meten en sturen op de overall productiviteit, voorspelbaarheid en kwaliteit.Het teams vragen om antwoorden.Afhankelijk van de volwassenheid van het team, stimuleren van zelf organisatie en multidisciplinair werken.Het primair anderen aanzetten tot oplossen van problemenDe Scrum Master dient de Product Owner ten aanzien van:Het vinden van technieken voor een effectief team backlog management.Het kleiner en beknopter maken van de team backlog items.Inzicht verkrijgen in de (lange termijn) product planning.Ondersteunen om de teambacklog zo te ordenen dat de maximale waarde wordt verkregen.Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig.De Scrum Master dient het team ten aanzien van:Coachen van het team op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken.Samen met team producten maken met hoge (business) waarde en kwaliteit.Het team richting geven ten aanzien van het meten (metrieken) en verbeteren van het (voortbrengings)proces.Het (laten) elimineren van belemmeringen, zodat het team gefocust kan blijven op de afgesproken targets en doelstellingen.Achtergrond Opdracht:Het team Appel is aan de slag met het ontwikkelen van de frontend van de te vernieuwen applicatie HLP. De werkzaamheden zullen tot eind 2026 in beslag nemen. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij het ontwikkelen van micro frondend die in een portaal geplaatst moeten worden. Afgelopen september is besloten dit portaal zelf te ontwikkelen. De portles worden ontwikkeld in de meest recente Belastingdienst standaard.Team Appel is een jong team dat de deskundig begeleiding van een ervaren scrum master goed kan gebruiken. Sinds kort zit het team zonder scrum master en vult het deze rol zelf in.Van het team en de scrum master wordt verwacht dat dat zij op de dinsdag en donderdag op locatie te Apeldoorn aanwezig zijn. 
  De Belastingdienst is op zoek naar een Scrum Master!Als dedicated scrummaster begeleidt en coacht je 1 multidisciplinair zelf organiserend scrumteam in het werken volgens agile en scrum. Op verschillende manieren weet jij je mensen te motiveren om doelen te halen en mee te nemen in de agile manier van werken. Samenwerken met het team aan het hele ontwikkeltraject: van refinement van de opdracht, het schatten en inplannen van taken, tot aan het demonstreren van de functionaliteit aan de gebruikers.De Scrummaster faciliteert het zelforganiserende, multidisciplinaire scrum team zodat het de doelstellingen behaalt en producten van hoge waarde creëert. Dit doet de scrummaster als onderdeel van het ontwikkelteam.De scrum master..brengt teamleden de theorie, praktijk en regels van scrum bij en helpt deze te implementeren en te ondersteunen.identificeert en elimineert belemmeringen (of laat dit doen) en helpt hij de interacties tussen het scrum team en de stakeholders daarbuiten te managenbegrijpt het voortbrengingsproces (ontwerpen, bouwen, testen, beheren) en de automatisering ervan (development pipeline) zodat hij gesprekspartner is voor het team.De scrum master is een dienend leider. Hiervoor is een andere mindset nodige dan die van de traditionele projectleider of teamleider. Een directieve manier van leidinggeven verdient niet de voorkeur.De verwachte mindset:Het stimuleren van teams tot samenwerking.Denken in doelen.Het meten en sturen op de overall productiviteit, voorspelbaarheid en kwaliteit.Het teams vragen om antwoorden.Afhankelijk van de volwassenheid van het team, stimuleren van zelf organisatie en multidisciplinair werken.Het primair anderen aanzetten tot oplossen van problemenDe Scrum Master dient de Product Owner ten aanzien van:Het vinden van technieken voor een effectief team backlog management.Het kleiner en beknopter maken van de team backlog items.Inzicht verkrijgen in de (lange termijn) product planning.Ondersteunen om de teambacklog zo te ordenen dat de maximale waarde wordt verkregen.Het faciliteren van Scrum gebeurtenissen wanneer gevraagd of nodig.De Scrum Master dient het team ten aanzien van:Coachen van het team op het vlak van zelforganisatie en multidisciplinair werken.Samen met team producten maken met hoge (business) waarde en kwaliteit.Het team richting geven ten aanzien van het meten (metrieken) en verbeteren van het (voortbrengings)proces.Het (laten) elimineren van belemmeringen, zodat het team gefocust kan blijven op de afgesproken targets en doelstellingen.Achtergrond Opdracht:Het team Appel is aan de slag met het ontwikkelen van de frontend van de te vernieuwen applicatie HLP. De werkzaamheden zullen tot eind 2026 in beslag nemen. De nadruk van de werkzaamheden ligt bij het ontwikkelen van micro frondend die in een portaal geplaatst moeten worden. Afgelopen september is besloten dit portaal zelf te ontwikkelen. De portles worden ontwikkeld in de meest recente Belastingdienst standaard.Team Appel is een jong team dat de deskundig begeleiding van een ervaren scrum master goed kan gebruiken. Sinds kort zit het team zonder scrum master en vult het deze rol zelf in.Van het team en de scrum master wordt verwacht dat dat zij op de dinsdag en donderdag op locatie te Apeldoorn aanwezig zijn. 
  • amsterdam, noord-holland
  • Tijdelijk
  • Evaluate tools, methodologies, and best practices to effectively understand the tactics,techniques, and procedures (TTPs) utilized by threat actors.• Drive innovation for detecting and tracking threats, adversaries, techniques, tools, andinfrastructure• Provide finished products to internal technical and/or non-technical stakeholders• Ensures quality of intelligence product and helps build priority products• Respond to high-priority requests for information/intelligence from various stakeholders• Collaborate with external stakeholders for information sharing• Identify potential process & product improvements and drive follow-up activities• Participate as team representative during internal cyber defense daily stand-up calls• Contribute to maturing the Cyber Threat Intelligence function within the overall CyberDefense Team• Closely collaborate with ISO & external stakeholders to collect TI requirements
  • Evaluate tools, methodologies, and best practices to effectively understand the tactics,techniques, and procedures (TTPs) utilized by threat actors.• Drive innovation for detecting and tracking threats, adversaries, techniques, tools, andinfrastructure• Provide finished products to internal technical and/or non-technical stakeholders• Ensures quality of intelligence product and helps build priority products• Respond to high-priority requests for information/intelligence from various stakeholders• Collaborate with external stakeholders for information sharing• Identify potential process & product improvements and drive follow-up activities• Participate as team representative during internal cyber defense daily stand-up calls• Contribute to maturing the Cyber Threat Intelligence function within the overall CyberDefense Team• Closely collaborate with ISO & external stakeholders to collect TI requirements
  • den haag, zuid-holland
  • Tijdelijk
  De afdeling Electronic Defence is op zoek naar een wetenschappelijke softwareontwikkelaar. De inzet zal vooral voor projecten zijn gerelateerd aan het voorspellen en reduceren van de signatuur (zichtbaarheid) van marineschepen. De afdeling werkt aan modellen voor zowel bovenwatersignaturen (radar, infrarood en RF) als onderwatersignaturen (magnetisch en elektrisch). Andere boven- en onderwatersignaturen (zoals akoestiek, visueel, etc.) zijn belegd bij andere afdelingen van TNO. Het gaat om een functie voor 24 uur per week. Gezocht wordt naar een softwareontwikkelaar die een brug kan vormen tussen het wetenschappelijke domein en het domein van de software engineering. Naast sterke software engineering capaciteiten is daarom sterke affiniteit met de wetenschappelijke inhoud vereist. Veel van de modelsoftware is geschreven in C++, maar ervaring met MATLAB, Python en Fortran is ook belangrijk, net als kennis over de integratie tussen deze talen. De werkzaamheden lopen uiteen van programmeerwerk aan de modellen tot integratie aan boord van de Nederlandse marineschepen. De daadwerkelijke modellering ligt doorgaans bij de wetenschappelijke staf van de afdeling, waarbij op het raakvlak tussen de modellering en implementatie vaak een samenwerking is tussen de wetenschappelijke staf en de softwareontwikkelaar.
  De afdeling Electronic Defence is op zoek naar een wetenschappelijke softwareontwikkelaar. De inzet zal vooral voor projecten zijn gerelateerd aan het voorspellen en reduceren van de signatuur (zichtbaarheid) van marineschepen. De afdeling werkt aan modellen voor zowel bovenwatersignaturen (radar, infrarood en RF) als onderwatersignaturen (magnetisch en elektrisch). Andere boven- en onderwatersignaturen (zoals akoestiek, visueel, etc.) zijn belegd bij andere afdelingen van TNO. Het gaat om een functie voor 24 uur per week. Gezocht wordt naar een softwareontwikkelaar die een brug kan vormen tussen het wetenschappelijke domein en het domein van de software engineering. Naast sterke software engineering capaciteiten is daarom sterke affiniteit met de wetenschappelijke inhoud vereist. Veel van de modelsoftware is geschreven in C++, maar ervaring met MATLAB, Python en Fortran is ook belangrijk, net als kennis over de integratie tussen deze talen. De werkzaamheden lopen uiteen van programmeerwerk aan de modellen tot integratie aan boord van de Nederlandse marineschepen. De daadwerkelijke modellering ligt doorgaans bij de wetenschappelijke staf van de afdeling, waarbij op het raakvlak tussen de modellering en implementatie vaak een samenwerking is tussen de wetenschappelijke staf en de softwareontwikkelaar.
  • den haag, zuid-holland
  • Tijdelijk
  Voor de verschillende databronnen die moeten worden ontsloten en beheerd moet er verschillende documentatie opgeleverd worden. Het gaat dan om GLO’s, Convenanten en Overeenkomsten, TAP’s . De opdracht betreft het maken van deze plannen.Momenteel is de ILT druk bezig om haar informatiepositie te verstevigen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de documentatie rond de bronnen die wij ontsluiten en gebruiken op orde is. Het is belangrijk dat er feitelijke documenten worden gemaakt waarin de levering en gebruik van data structureel is geborgd. Het gaat hierbij om: het maken van TAP's waarin de technische afspraken en procedures die tussen de datalevering en technische verwerking staan zijn vastgelegd. Het maken van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten met partijen die aan ons dataleveren of aan wie wij dataverstrekken. Het opstellen en maken van DPIA's. het gaat bij deze uitvraag om uitvoerende capaciteit die met name in staat is dit op een goede manier op te schrijven en vast te leggen waarbij kennis van de bijbehorende wetgeving als avg e.d. belangrijk is. Er zijn inhoudelijke specialisten op het gebied van wetgeving met wie kan worden geschakeld maar basiskennis is belangrijk. 
  Voor de verschillende databronnen die moeten worden ontsloten en beheerd moet er verschillende documentatie opgeleverd worden. Het gaat dan om GLO’s, Convenanten en Overeenkomsten, TAP’s . De opdracht betreft het maken van deze plannen.Momenteel is de ILT druk bezig om haar informatiepositie te verstevigen. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat de documentatie rond de bronnen die wij ontsluiten en gebruiken op orde is. Het is belangrijk dat er feitelijke documenten worden gemaakt waarin de levering en gebruik van data structureel is geborgd. Het gaat hierbij om: het maken van TAP's waarin de technische afspraken en procedures die tussen de datalevering en technische verwerking staan zijn vastgelegd. Het maken van convenanten en samenwerkingsovereenkomsten met partijen die aan ons dataleveren of aan wie wij dataverstrekken. Het opstellen en maken van DPIA's. het gaat bij deze uitvraag om uitvoerende capaciteit die met name in staat is dit op een goede manier op te schrijven en vast te leggen waarbij kennis van de bijbehorende wetgeving als avg e.d. belangrijk is. Er zijn inhoudelijke specialisten op het gebied van wetgeving met wie kan worden geschakeld maar basiskennis is belangrijk. 
  • utrecht, nederland, utrecht
  • Tijdelijk
  De Belastingdienst zoekt een Medior BusinessanalistAls business analist onderzoek je de huidige processen in de toeslagenketen. Je bent verantwoordelijk voor het herkennen, organiseren en toepassen van aanpassingen in deze processen. Op basis van analyses ontwerp je modellen die de bedrijfsvoering verbeteren. Je zorgt ervoor dat de wetgeving, ons werk en onze technologie goed met elkaar samenwerken. Daarvoor werk je veel samen met het bouwteam. Je zorgt ervoor dat zij een ontwerp goed interpreteren en uitvoeren. Jouw brede kennis van de toeslagenketen en het IT-landschap helpen je hierbij.Met jouw kennis ben je een belangrijke gesprekspartner voor collega’s in verschillende functies bij de Belastingdienst. Je speelt een grote rol bij het verkleinen van risico’s in ons werkproces. Door jouw werk voeren de collega’s van Toeslagen hun werk zorgeloos uit. Zo draag je bij aan het verbeteren van onze dienstverlening.Een bijzondere baan, omdat...je de kans krijgt een breed professioneel netwerk op te bouwen.je een belangrijke rol speelt binnen een grote en politiek-bestuurlijke organisatie.je een directe invloed hebt op onze diensten voor de inwoners van Nederlandse.Achtergrond opdracht:De verbinding tussen de IT en uitvoering van de Belastingdienst. Als business analist voor Integratie Business Services (IBS) maak jij dit waar. Het directoraat Toeslagen is afhankelijk van IBS voor het goed uitvoeren van hun werk. Je bent de schakel tussen deze verschillende afdelingen. Jouw werk verbetert de processen in de toeslagenketen. Zo draag je vanuit Utrecht bij aan de dienstverlening van de Belastingdienst voor de inwoners van Nederland 
  De Belastingdienst zoekt een Medior BusinessanalistAls business analist onderzoek je de huidige processen in de toeslagenketen. Je bent verantwoordelijk voor het herkennen, organiseren en toepassen van aanpassingen in deze processen. Op basis van analyses ontwerp je modellen die de bedrijfsvoering verbeteren. Je zorgt ervoor dat de wetgeving, ons werk en onze technologie goed met elkaar samenwerken. Daarvoor werk je veel samen met het bouwteam. Je zorgt ervoor dat zij een ontwerp goed interpreteren en uitvoeren. Jouw brede kennis van de toeslagenketen en het IT-landschap helpen je hierbij.Met jouw kennis ben je een belangrijke gesprekspartner voor collega’s in verschillende functies bij de Belastingdienst. Je speelt een grote rol bij het verkleinen van risico’s in ons werkproces. Door jouw werk voeren de collega’s van Toeslagen hun werk zorgeloos uit. Zo draag je bij aan het verbeteren van onze dienstverlening.Een bijzondere baan, omdat...je de kans krijgt een breed professioneel netwerk op te bouwen.je een belangrijke rol speelt binnen een grote en politiek-bestuurlijke organisatie.je een directe invloed hebt op onze diensten voor de inwoners van Nederlandse.Achtergrond opdracht:De verbinding tussen de IT en uitvoering van de Belastingdienst. Als business analist voor Integratie Business Services (IBS) maak jij dit waar. Het directoraat Toeslagen is afhankelijk van IBS voor het goed uitvoeren van hun werk. Je bent de schakel tussen deze verschillende afdelingen. Jouw werk verbetert de processen in de toeslagenketen. Zo draag je vanuit Utrecht bij aan de dienstverlening van de Belastingdienst voor de inwoners van Nederland 
  • amsterdam, noord-holland
  • Tijdelijk
  Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Data Engineer die vloeiend Nederlands spreekt. Als Data Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van data-architecturen en -oplossingen. Je zult samenwerken met multidisciplinaire teams en waardevolle inzichten genereren voor onze organisatie.Jouw verantwoordelijkheden:Ontwerpen en implementeren van robuuste data-architecturen.Uitvoeren van data-extractie, transformatie en laden (ETL) processen.Analyseren en interpreteren van complexe datasets om waardevolle inzichten te genereren.Samenwerken met interne teams om de data-infrastructuur te verbeteren en optimaliseren.Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van data governance en data quality frameworks.Volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data-engineering en deze toepassen binnen de organisatie.
  Wij zijn op zoek naar een ervaren en gedreven Data Engineer die vloeiend Nederlands spreekt. Als Data Engineer ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen, ontwikkelen en onderhouden van data-architecturen en -oplossingen. Je zult samenwerken met multidisciplinaire teams en waardevolle inzichten genereren voor onze organisatie.Jouw verantwoordelijkheden:Ontwerpen en implementeren van robuuste data-architecturen.Uitvoeren van data-extractie, transformatie en laden (ETL) processen.Analyseren en interpreteren van complexe datasets om waardevolle inzichten te genereren.Samenwerken met interne teams om de data-infrastructuur te verbeteren en optimaliseren.Bijdragen aan de ontwikkeling en implementatie van data governance en data quality frameworks.Volgen van de laatste ontwikkelingen op het gebied van data-engineering en deze toepassen binnen de organisatie.
  • den haag, zuid-holland
  • Tijdelijk
  De Adviseur Recordsmanagement adviseert over de inrichting van het recordsmanagement van het ministerie en het identificeren enoplossen van vraagstukken in de archivering. Hiertoe voert hij/zij de volgende taken uit:Advisering:identificeert proactief knelpunten in het BZ-brede recordsmanagement enadviseert het lijnmanagement en CIO over het oplossen van deze knelpunten. Stelt hiertoe adviesrapporten op en begeleidt besluitvorming ten aanzien van het adviesadviseert het lijnmanagement van directies en posten over vraagstukken van het recordsmanagement of het oplossen van knelpunten daarbinnen. Hieronder valt ook de advisering over de archiefondersteuning in geval van bijzondere gebeurtenissen, zoals een EU-voorzitterschap of rampen. Hiertoe stelt de adviseur adviesrapporten op en begeleidt besluitvorming ten aanzien van het adviesadviseert het lijnmanagement en CIO over de impact van rijksbrede veranderingen in het archiefbeleid en acteert als vertegenwoordiger van BZ in interdepartementale bijeenkomsten over veranderingen in het archiefbeleid. De adviseur weet hierin de belangen van BZ goed te behartigen en helder uit te dragenadviseert het lijnmanagement van Directie IDI en dienstonderdelen door middel van risicoanalyses van processystemen, zodat kan worden bepaald op welke wijze de informatie in het systeem kan worden gearchiveerd. Dit omvat ook advies over benodigde maatregelen om de beschikbaarheid van informatie gedurende de minimale bewaartermijn te borgenadviseert proactief over mogelijkheden de archivering van het ministerie te moderniseren door inzet van digitale middelen of de integratie van informatiesystemen om de belasting voor beleids- en stafmedewerkers en beheerlast voor de eigen afdeling te minimaliseren;Recordsmanagementstelt selectielijsten op voor de selectie van digitale archieven die onder de verantwoordelijkheid van de minister vallen en adviseert over belangentegenstellingen of knelpunten die hierbij kunnen ontstaanverzorgt formele afstemming en besluitvorming over de selectielijst met proceseigenaren in de organisatie, de Archiefcommissie, het Nationaal Archief en het Strategisch Informatieoverleg tussen de CIO en de Algemeen Rijksarchivarisstelt op basis van eigen inzicht een longlist op van gebeurtenissen binnen de BZbeleidsterreinen met bijzondere impact in de samenleving en voert op basis hiervan periodiek een hotspotmonitor uit met vertegenwoordigers uit het primair proces, de Archiefcommissie en het Nationaal Archiefontwikkelt en onderhoudt producten voor de organisatie van het recordsmanagement, waaronder de Regeling Informatiemanagement BZ, de procedurele kaders in het recordsmanagement (Handboek Recordsmanagement) en het Vervangingsbesluit. Organiseert besluitvorming rond deze instrumenten door CIO of lijnmanagement en ziet waar nodig toe op de publicatie in de Staatscourantdraagt bij aan ontwikkeling, beheer en implementatie van het kwaliteitssysteem recordsmanagement;Implementatiedraagt als projectleider verantwoordelijkheid voor de implementatie van maatregelen of producten op basis van uitgebracht advies of producten voor het recordsmanagement. Stelt hiervoor een business case en/of een plan van aanpak op en stuurt projectleden aan in de uitvoering hiervan. Stelt voortgangs- en eindrapportages op en doet op basis hiervan voorstellen van beslispunten aan de opdrachtgever, waarbij de adviseur de voor- en nadelen daarvan duidtparticipeert als projectlid in rijksbreed verband in projecten over de vernieuwing van voorzieningen en producten in het recordsmanagement. Levert inhoudelijke bijdragen aan de betreffende voorzieningen of producten en de rijksbrede of departementale implementatie daarvan.Relevante wet- en regelgeving, specifieke beleidslijnen, procedures en processen rond het beheren van archieven.De Adviseur Recordsmanagement wordt beoordeeld op de kwaliteit van de inhoudelijke voorbereiding, advies(deel)producten en adviezen, de kwaliteit en ondersteuning van de besluitvorming en acceptatie van adviezen door opdrachtgevers.De uitvoering en implementatie van producten en processen wordt aan het eigen inzicht van de Adviseur Recordsmanagement overgelaten.De Adviseur Recordsmanagement adviseert de BZ-organisatie over de inrichting van het recordsmanagement (archiefbeheer). Dit omvat zowel de mogelijkheden om het recordsmanagement te moderniseren, het identificeren en het verhelpen van knelpunten als het reduceren van belasting voor beleids- en stafmedewerkers of de eigen organisatie. De Adviseur Recordsmanagement is voor de CIO, directies, posten en serviceorganisaties het eerste aanspreekpunt voor advies over het (verbeteren van het) recordsmanagement en het oplossen van knelpunten. Daarnaast verzorgt de adviseur het opstellen, implementeren en onderhouden van een aantal essentiële (en wettelijk verplichte) producten voor het digitale recordsmanagement van het ministerie. Voor deze vakinstrumenten is de adviseur de schakel tussen het ministerie, de Archiefcommissie (bestaande uit leden van de academische wereld) en het Nationaal Archief. In hetrecordsmanagement ligt de focus op geautomatiseerde, digitale archivering vanuit diverse (proces)systemen en applicaties.Contacten:Intern met andere dienstonderdelen en extern met ketenpartners over producten rond selectie van archieven van het ministerie om inhoudelijk af te stemmen en besluitvorming voor te bereiden.Intern met andere dienstonderdelen en extern met ketenpartners en andere departementen om inhoudelijk af te stemmen over de ontwikkeling, implementatie en toepassing van het recordsmanagementproducten en belangentegenstellingen te overbruggen tussen BZ en ketenpartners.Met medewerkers van de BZ-organisatie om informatie uit te wisselen over werkprocessen en de onderlinge samenhang tussen de werkprocessen te borgen.Met derden om archiefbescheiden ter inzage beschikbaar te stellen ten behoeve van onderzoek of de afhandeling van WOB-verzoeken.
  De Adviseur Recordsmanagement adviseert over de inrichting van het recordsmanagement van het ministerie en het identificeren enoplossen van vraagstukken in de archivering. Hiertoe voert hij/zij de volgende taken uit:Advisering:identificeert proactief knelpunten in het BZ-brede recordsmanagement enadviseert het lijnmanagement en CIO over het oplossen van deze knelpunten. Stelt hiertoe adviesrapporten op en begeleidt besluitvorming ten aanzien van het adviesadviseert het lijnmanagement van directies en posten over vraagstukken van het recordsmanagement of het oplossen van knelpunten daarbinnen. Hieronder valt ook de advisering over de archiefondersteuning in geval van bijzondere gebeurtenissen, zoals een EU-voorzitterschap of rampen. Hiertoe stelt de adviseur adviesrapporten op en begeleidt besluitvorming ten aanzien van het adviesadviseert het lijnmanagement en CIO over de impact van rijksbrede veranderingen in het archiefbeleid en acteert als vertegenwoordiger van BZ in interdepartementale bijeenkomsten over veranderingen in het archiefbeleid. De adviseur weet hierin de belangen van BZ goed te behartigen en helder uit te dragenadviseert het lijnmanagement van Directie IDI en dienstonderdelen door middel van risicoanalyses van processystemen, zodat kan worden bepaald op welke wijze de informatie in het systeem kan worden gearchiveerd. Dit omvat ook advies over benodigde maatregelen om de beschikbaarheid van informatie gedurende de minimale bewaartermijn te borgenadviseert proactief over mogelijkheden de archivering van het ministerie te moderniseren door inzet van digitale middelen of de integratie van informatiesystemen om de belasting voor beleids- en stafmedewerkers en beheerlast voor de eigen afdeling te minimaliseren;Recordsmanagementstelt selectielijsten op voor de selectie van digitale archieven die onder de verantwoordelijkheid van de minister vallen en adviseert over belangentegenstellingen of knelpunten die hierbij kunnen ontstaanverzorgt formele afstemming en besluitvorming over de selectielijst met proceseigenaren in de organisatie, de Archiefcommissie, het Nationaal Archief en het Strategisch Informatieoverleg tussen de CIO en de Algemeen Rijksarchivarisstelt op basis van eigen inzicht een longlist op van gebeurtenissen binnen de BZbeleidsterreinen met bijzondere impact in de samenleving en voert op basis hiervan periodiek een hotspotmonitor uit met vertegenwoordigers uit het primair proces, de Archiefcommissie en het Nationaal Archiefontwikkelt en onderhoudt producten voor de organisatie van het recordsmanagement, waaronder de Regeling Informatiemanagement BZ, de procedurele kaders in het recordsmanagement (Handboek Recordsmanagement) en het Vervangingsbesluit. Organiseert besluitvorming rond deze instrumenten door CIO of lijnmanagement en ziet waar nodig toe op de publicatie in de Staatscourantdraagt bij aan ontwikkeling, beheer en implementatie van het kwaliteitssysteem recordsmanagement;Implementatiedraagt als projectleider verantwoordelijkheid voor de implementatie van maatregelen of producten op basis van uitgebracht advies of producten voor het recordsmanagement. Stelt hiervoor een business case en/of een plan van aanpak op en stuurt projectleden aan in de uitvoering hiervan. Stelt voortgangs- en eindrapportages op en doet op basis hiervan voorstellen van beslispunten aan de opdrachtgever, waarbij de adviseur de voor- en nadelen daarvan duidtparticipeert als projectlid in rijksbreed verband in projecten over de vernieuwing van voorzieningen en producten in het recordsmanagement. Levert inhoudelijke bijdragen aan de betreffende voorzieningen of producten en de rijksbrede of departementale implementatie daarvan.Relevante wet- en regelgeving, specifieke beleidslijnen, procedures en processen rond het beheren van archieven.De Adviseur Recordsmanagement wordt beoordeeld op de kwaliteit van de inhoudelijke voorbereiding, advies(deel)producten en adviezen, de kwaliteit en ondersteuning van de besluitvorming en acceptatie van adviezen door opdrachtgevers.De uitvoering en implementatie van producten en processen wordt aan het eigen inzicht van de Adviseur Recordsmanagement overgelaten.De Adviseur Recordsmanagement adviseert de BZ-organisatie over de inrichting van het recordsmanagement (archiefbeheer). Dit omvat zowel de mogelijkheden om het recordsmanagement te moderniseren, het identificeren en het verhelpen van knelpunten als het reduceren van belasting voor beleids- en stafmedewerkers of de eigen organisatie. De Adviseur Recordsmanagement is voor de CIO, directies, posten en serviceorganisaties het eerste aanspreekpunt voor advies over het (verbeteren van het) recordsmanagement en het oplossen van knelpunten. Daarnaast verzorgt de adviseur het opstellen, implementeren en onderhouden van een aantal essentiële (en wettelijk verplichte) producten voor het digitale recordsmanagement van het ministerie. Voor deze vakinstrumenten is de adviseur de schakel tussen het ministerie, de Archiefcommissie (bestaande uit leden van de academische wereld) en het Nationaal Archief. In hetrecordsmanagement ligt de focus op geautomatiseerde, digitale archivering vanuit diverse (proces)systemen en applicaties.Contacten:Intern met andere dienstonderdelen en extern met ketenpartners over producten rond selectie van archieven van het ministerie om inhoudelijk af te stemmen en besluitvorming voor te bereiden.Intern met andere dienstonderdelen en extern met ketenpartners en andere departementen om inhoudelijk af te stemmen over de ontwikkeling, implementatie en toepassing van het recordsmanagementproducten en belangentegenstellingen te overbruggen tussen BZ en ketenpartners.Met medewerkers van de BZ-organisatie om informatie uit te wisselen over werkprocessen en de onderlinge samenhang tussen de werkprocessen te borgen.Met derden om archiefbescheiden ter inzage beschikbaar te stellen ten behoeve van onderzoek of de afhandeling van WOB-verzoeken.
  • utrecht, nederland, utrecht
  • Tijdelijk
  Wil jij als informatiemanager of informatie adviseur meer afwisseling in je werk? Kom dan werken bij Randstad Digital als Informatiemanager! Randstad Digital biedt jou de kans om te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en blijft jou prikkelen met uitdagende opdrachten. Daarnaast krijg jij de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving, omdat jij aan de slag gaat bij onze overheidsklanten. Ben jij er klaar voor? Lees dan snel verder! Als Informatiemanager ben je in vast dienstverband bij Randstad Digital en werk je aan uitdagende interim opdrachten bij onze overheidsklanten, waaronder gemeenten, scholen, de Belastingdienst, het UWV, ministeries, Rijkswaterstaat, zorginstellingen, ziekenhuizen, TNO en meer. Jouw opdrachten zijn divers, variërend van 6 maanden tot 2 jaar. Altijd passend bij jouw expertise en wensen. Bij Randstad Digital werk je samen met een team van meer dan 40 ervaren IT-professionals, elk aan hun eigen uitdagende opdrachten. Denk hierbij aan collega's in de functie van informatiemanager, informatie adviseur, business analist, projectmanager of functioneel beheerder. Of je nu behoefte hebt aan sparren met een collega, samen opleidingen wilt volgen, of gewoon gezelligheid zoekt in een hecht team, bij Randstad Digital ben je aan het juiste adres.
  Wil jij als informatiemanager of informatie adviseur meer afwisseling in je werk? Kom dan werken bij Randstad Digital als Informatiemanager! Randstad Digital biedt jou de kans om te werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en blijft jou prikkelen met uitdagende opdrachten. Daarnaast krijg jij de kans om een waardevolle bijdrage te leveren aan onze samenleving, omdat jij aan de slag gaat bij onze overheidsklanten. Ben jij er klaar voor? Lees dan snel verder! Als Informatiemanager ben je in vast dienstverband bij Randstad Digital en werk je aan uitdagende interim opdrachten bij onze overheidsklanten, waaronder gemeenten, scholen, de Belastingdienst, het UWV, ministeries, Rijkswaterstaat, zorginstellingen, ziekenhuizen, TNO en meer. Jouw opdrachten zijn divers, variërend van 6 maanden tot 2 jaar. Altijd passend bij jouw expertise en wensen. Bij Randstad Digital werk je samen met een team van meer dan 40 ervaren IT-professionals, elk aan hun eigen uitdagende opdrachten. Denk hierbij aan collega's in de functie van informatiemanager, informatie adviseur, business analist, projectmanager of functioneel beheerder. Of je nu behoefte hebt aan sparren met een collega, samen opleidingen wilt volgen, of gewoon gezelligheid zoekt in een hecht team, bij Randstad Digital ben je aan het juiste adres.
  • den haag, zuid-holland
  • Tijdelijk
  Als Senior Functioneel Beheerder bij Buitenlandse Zaken draag je bij aan een veilig en functioneel digitaal werkklimaat. Door de veranderende behoeftes en eisen van onze gebruikers moeten onze bedrijfsapplicaties constant worden geoptimaliseerd. Jij laat ze optimaal aansluiten op het werkproces en de behoeften van ons ministerie.Door jouw kennis en ervaring weet je hoe je de wensen van applicatiegebruikers vertaalt naar een goed werkend en toegankelijk product.Je beheert het budget voor wijzigingen van de applicatie, stelt prioriteiten vast en bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde aanpassingen.Daarnaast betrek, ondersteun en train je collega’s die voor het eerst gebruikmaken van onze bedrijfsapplicaties. Je verhelpt storingen voordat gebruikers deze opmerken. Zo beperk je de impact die het kan hebben op onze dienstverlening tot het minimum.Jij:• bent hét interne aanspreekpunt als het om de ontwikkeling en het beheer van applicaties gaat;• benadert grote aanpassingen in een applicatie op een projectmatige manier;• draagt bij aan de leer- en ontwikkeltrajecten voor collega's;• weet wat er speelt in je vakgebied en gebruikt dit in je adviezen;• communiceert over mogelijke risico’s en lost storingen op De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst.Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-professional.De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. De directie is na een reorganisatie recent nieuw ingestld. Doelstelling van de reorganisatie is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ.De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller.
  Als Senior Functioneel Beheerder bij Buitenlandse Zaken draag je bij aan een veilig en functioneel digitaal werkklimaat. Door de veranderende behoeftes en eisen van onze gebruikers moeten onze bedrijfsapplicaties constant worden geoptimaliseerd. Jij laat ze optimaal aansluiten op het werkproces en de behoeften van ons ministerie.Door jouw kennis en ervaring weet je hoe je de wensen van applicatiegebruikers vertaalt naar een goed werkend en toegankelijk product.Je beheert het budget voor wijzigingen van de applicatie, stelt prioriteiten vast en bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde aanpassingen.Daarnaast betrek, ondersteun en train je collega’s die voor het eerst gebruikmaken van onze bedrijfsapplicaties. Je verhelpt storingen voordat gebruikers deze opmerken. Zo beperk je de impact die het kan hebben op onze dienstverlening tot het minimum.Jij:• bent hét interne aanspreekpunt als het om de ontwikkeling en het beheer van applicaties gaat;• benadert grote aanpassingen in een applicatie op een projectmatige manier;• draagt bij aan de leer- en ontwikkeltrajecten voor collega's;• weet wat er speelt in je vakgebied en gebruikt dit in je adviezen;• communiceert over mogelijke risico’s en lost storingen op De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst.Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-professional.De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. De directie is na een reorganisatie recent nieuw ingestld. Doelstelling van de reorganisatie is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ.De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller.
  • den haag, zuid-holland
  • Tijdelijk
  Als Senior Functioneel Beheerder bij Buitenlandse Zaken draag je bij aan een veilig en functioneel digitaal werkklimaat. Door de veranderende behoeftes en eisen van onze gebruikers moeten onze bedrijfsapplicaties constant worden geoptimaliseerd. Jij laat ze optimaal aansluiten op het werkproces en de behoeften van ons ministerie.Door jouw kennis en ervaring weet je hoe je de wensen van applicatiegebruikers vertaalt naar een goed werkend en toegankelijk product.Je beheert het budget voor wijzigingen van de applicatie, stelt prioriteiten vast en bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde aanpassingen.Daarnaast betrek, ondersteun en train je collega’s die voor het eerst gebruikmaken van onze bedrijfsapplicaties. Je verhelpt storingen voordat gebruikers deze opmerken. Zo beperk je de impact die het kan hebben op onze dienstverlening tot het minimum.Jij:• bent hét interne aanspreekpunt als het om de ontwikkeling en het beheer van applicaties gaat;• benadert grote aanpassingen in een applicatie op een projectmatige manier;• draagt bij aan de leer- en ontwikkeltrajecten voor collega's;• weet wat er speelt in je vakgebied en gebruikt dit in je adviezen;• communiceert over mogelijke risico’s en lost storingen op De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst.Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-professional.De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. De directie is na een reorganisatie recent nieuw ingestld. Doelstelling van de reorganisatie is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ.De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller.
  Als Senior Functioneel Beheerder bij Buitenlandse Zaken draag je bij aan een veilig en functioneel digitaal werkklimaat. Door de veranderende behoeftes en eisen van onze gebruikers moeten onze bedrijfsapplicaties constant worden geoptimaliseerd. Jij laat ze optimaal aansluiten op het werkproces en de behoeften van ons ministerie.Door jouw kennis en ervaring weet je hoe je de wensen van applicatiegebruikers vertaalt naar een goed werkend en toegankelijk product.Je beheert het budget voor wijzigingen van de applicatie, stelt prioriteiten vast en bewaakt de kwaliteit van de uitgevoerde aanpassingen.Daarnaast betrek, ondersteun en train je collega’s die voor het eerst gebruikmaken van onze bedrijfsapplicaties. Je verhelpt storingen voordat gebruikers deze opmerken. Zo beperk je de impact die het kan hebben op onze dienstverlening tot het minimum.Jij:• bent hét interne aanspreekpunt als het om de ontwikkeling en het beheer van applicaties gaat;• benadert grote aanpassingen in een applicatie op een projectmatige manier;• draagt bij aan de leer- en ontwikkeltrajecten voor collega's;• weet wat er speelt in je vakgebied en gebruikt dit in je adviezen;• communiceert over mogelijke risico’s en lost storingen op De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie (IDI) is verantwoordelijk voor de I(CT)-voorziening van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Met ruim 100 medewerkers voert IDI regie op externe leveranciers (zowel commercieel als overheidspartijen) die I(CT)-diensten aan BZ leveren, zodat de 5000 collega’s in binnen- en buitenland optimaal digitaal kunnen (samen)werken.IDI is de strategisch partner van de departementsleiding op het gebied van digitalisering en ondersteunt het departement en de posten om digitaal professioneel te functioneren. Door de inzet van nieuwe technologieën wil BZ vooroplopen als wereldwijd digitaal opererende diplomatieke dienst.Het wereldwijde ICT-netwerk, dat ook in minder ontwikkelde landen goed moet werken, de hoge beveiligingseisen die gelden voor internationale samenwerking, de BZ-Cloud omgeving en een inspirerend Data Competence Centre zorgen voor een uitdagende werkomgeving voor een I(CT)-professional.De Directie Informatievoorziening en Digitale Innovatie valt organisatorisch direct onder de plaatsvervangend secretaris-generaal (PSG), met aan het hoofd de directeur IDI, tevens CIO van BZ. De directie is na een reorganisatie recent nieuw ingestld. Doelstelling van de reorganisatie is digitalisering nog meer te positioneren als strategisch element in de primaire en ondersteunende processen van BZ.De Directie IDI bestaat uit 6 clusters: Strategie en Portfolio, Advies en integratie, Informatiemanagement, Functioneel beheer, Security Centre en Data Competence Centre. Het managementteam staat onder leiding van de CIO/directeur IDI en bestaat uit de clusterhoofden en de business controller.
  • amsterdam, noord-holland
  • Tijdelijk
  UWV is ten behoeve van de ondersteuning van het applicatie ontwikkel centrum is Concern-ICT op zoek naar een ervaren:Senior Applicatie Ontwikkelaar (.Net)De afdeling DSO binnen Concern-ICT is verantwoordelijk voor beheer, software-ontwikkeling en –onderhoud van applicaties die gebruikt worden binnen meerdere divisies van UWV. De ontwikkeling en onderhoud van deze applicaties zijn o.a. gebaseerd op .Net, Java, BPMone en PDC software.Deze opdracht betreft een Senior Applicatie Ontwikkelaar die bijdraagt aan de ontwikkeling van maatwerk .NET applicaties (web services). De functie biedt veel ruimte om met allerlei methoden en technieken te werken mits deze in de scope van de organisatie liggen. De ideale kandidaat dient zijn/haar sporen verdient te hebben als Senior Applicatie Ontwikkelaar en heeft aantoonbare ervaring met backend ontwikkeling en testautomatisering.De Senior Applicatie Ontwikkelaar is in staat om de requirements te analyseren en realiseren. Hij/zij is een echte teamplayer en kan naast zelfstandig werken ook goed samenwerken met zijn collega’s zoals andere ontwikkelaar(s) en testers. Daarnaast is hij/zij communicatief sterk en in staat om zelfstandig inhoudelijk met de klant af te stemmen en daarbij het beoogde doel in scope te houden.Kortom de Senior Applicatie Ontwikkelaar .NET is stressbestendig, een enthousiaste gedreven professional en heeft goede kennis van en is kundig met technieken als ASP.NET Web API/REST/Entity Framework/Linq/C#/SQL/(CI/CD)/SOAP/IBM MQ/(Unit/Integratie)testen. Affiniteit met en kennis van SOA (Service-oriented architecture), SOLID principes en software design patterns zijn voor deze opdracht een grote pré.
  UWV is ten behoeve van de ondersteuning van het applicatie ontwikkel centrum is Concern-ICT op zoek naar een ervaren:Senior Applicatie Ontwikkelaar (.Net)De afdeling DSO binnen Concern-ICT is verantwoordelijk voor beheer, software-ontwikkeling en –onderhoud van applicaties die gebruikt worden binnen meerdere divisies van UWV. De ontwikkeling en onderhoud van deze applicaties zijn o.a. gebaseerd op .Net, Java, BPMone en PDC software.Deze opdracht betreft een Senior Applicatie Ontwikkelaar die bijdraagt aan de ontwikkeling van maatwerk .NET applicaties (web services). De functie biedt veel ruimte om met allerlei methoden en technieken te werken mits deze in de scope van de organisatie liggen. De ideale kandidaat dient zijn/haar sporen verdient te hebben als Senior Applicatie Ontwikkelaar en heeft aantoonbare ervaring met backend ontwikkeling en testautomatisering.De Senior Applicatie Ontwikkelaar is in staat om de requirements te analyseren en realiseren. Hij/zij is een echte teamplayer en kan naast zelfstandig werken ook goed samenwerken met zijn collega’s zoals andere ontwikkelaar(s) en testers. Daarnaast is hij/zij communicatief sterk en in staat om zelfstandig inhoudelijk met de klant af te stemmen en daarbij het beoogde doel in scope te houden.Kortom de Senior Applicatie Ontwikkelaar .NET is stressbestendig, een enthousiaste gedreven professional en heeft goede kennis van en is kundig met technieken als ASP.NET Web API/REST/Entity Framework/Linq/C#/SQL/(CI/CD)/SOAP/IBM MQ/(Unit/Integratie)testen. Affiniteit met en kennis van SOA (Service-oriented architecture), SOLID principes en software design patterns zijn voor deze opdracht een grote pré.
  • rotterdam, zuid-holland
  • Tijdelijk
  KPNWE (Kuwait Petroleum North-West Europe) is met de merken Q8, Q8 easy en Tango een dynamisch bedrijf in de Benelux, in volle transformatie naar een duurzame Mobiliteitsspeler. Naast onze traditionele business van tankstations en shops zetten we heel erg in op electric en andere toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen. Om de sterke groei en onze uitdagende toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar gedreven:Business Unit Security ExpertAls IT professional op zoek naar een uitdagende Security Expert rol?Je houdt van de snel evoluerende wereld van cyber security?Je wil strategisch meedenken, tactisch uitwerken en operationeel sturen?Je werkt graag samen met interne en externe partijen?En je wil graag werken in een uitdagende internationale omgeving?5 maal Check? Dan ben jij de collega die we zoeken! Lees even verder en check of de jobinhoud en onze verwachtingen bij die van jou aansluiten. Ben je geprikkeld, maar zit je toch nog met vragen? Neem dan zeker contact op, we beantwoorden jouw vragen met alle plezier.Welke rol vervul je? Als Business Unit Security Expert bij KPNWE ben je de hoeksteen in de beveiliging van onze waardevolle digitale activa en data. Vanuit jouw riscicoanalyse werk je naar een performante beveiligingsstrategie. Via regelmatige communicaties breng je security onder de aandacht, met als streefdoel een sterke veiligheidscultuur binnen de hele organisatie.Om (Cyber) Security op een brede schaal te beheren en verbeteren, beslaat jouw rol diverse domeinen: retaillocaties, depots, EV Business, Shop&Go, Engineering, Marketing, IT, OT,... Maandelijks rapporteer je via de Security Score Card de incidenten, de top 5 risico's, de activiteiten van de afgelopen maand, enzomeer.Daarnaast overleg je met externe stakeholders, zoals auditors en autoriteiten – soms ook ter plaatse bij klanten/leveranciers. Je rapporteert aan de IT Operations Team Lead en onderhoudt nauwe samenwerking met andere KPNWE IT-teams, en bent het lokale aanspreekpunt voor de Corporate Information Security Officer (CISO).Van de vertaling van corporate security-initiatieven naar lokale IT-projecten, tot aanbestedingen en de vertegenwoordiging van KPNWE in commissies: je wil er allemaal bij betrokken zijn! Je geeft advies, signaleert de nooodzakelijk investeringen en blijft uiteraard op de hoogte van nieuwe beveiligingsrisico's.
  KPNWE (Kuwait Petroleum North-West Europe) is met de merken Q8, Q8 easy en Tango een dynamisch bedrijf in de Benelux, in volle transformatie naar een duurzame Mobiliteitsspeler. Naast onze traditionele business van tankstations en shops zetten we heel erg in op electric en andere toekomstgerichte mobiliteitsoplossingen. Om de sterke groei en onze uitdagende toekomststrategie te ondersteunen, zijn we op zoek naar gedreven:Business Unit Security ExpertAls IT professional op zoek naar een uitdagende Security Expert rol?Je houdt van de snel evoluerende wereld van cyber security?Je wil strategisch meedenken, tactisch uitwerken en operationeel sturen?Je werkt graag samen met interne en externe partijen?En je wil graag werken in een uitdagende internationale omgeving?5 maal Check? Dan ben jij de collega die we zoeken! Lees even verder en check of de jobinhoud en onze verwachtingen bij die van jou aansluiten. Ben je geprikkeld, maar zit je toch nog met vragen? Neem dan zeker contact op, we beantwoorden jouw vragen met alle plezier.Welke rol vervul je? Als Business Unit Security Expert bij KPNWE ben je de hoeksteen in de beveiliging van onze waardevolle digitale activa en data. Vanuit jouw riscicoanalyse werk je naar een performante beveiligingsstrategie. Via regelmatige communicaties breng je security onder de aandacht, met als streefdoel een sterke veiligheidscultuur binnen de hele organisatie.Om (Cyber) Security op een brede schaal te beheren en verbeteren, beslaat jouw rol diverse domeinen: retaillocaties, depots, EV Business, Shop&Go, Engineering, Marketing, IT, OT,... Maandelijks rapporteer je via de Security Score Card de incidenten, de top 5 risico's, de activiteiten van de afgelopen maand, enzomeer.Daarnaast overleg je met externe stakeholders, zoals auditors en autoriteiten – soms ook ter plaatse bij klanten/leveranciers. Je rapporteert aan de IT Operations Team Lead en onderhoudt nauwe samenwerking met andere KPNWE IT-teams, en bent het lokale aanspreekpunt voor de Corporate Information Security Officer (CISO).Van de vertaling van corporate security-initiatieven naar lokale IT-projecten, tot aanbestedingen en de vertegenwoordiging van KPNWE in commissies: je wil er allemaal bij betrokken zijn! Je geeft advies, signaleert de nooodzakelijk investeringen en blijft uiteraard op de hoogte van nieuwe beveiligingsrisico's.
  • apeldoorn, nederland, gelderland
  • Tijdelijk
  De Belastingdienst is op zoek naar een Scrum Master!Binnen Gegevens wordt al geruime tijd gewerkt aan opdrachten die het gevolg zijn van de vernieuwing van de Autosystemen. Scrumteam Yukon zoekt een Scrum Master die ervaring heeft met teams naar een hoger plan te tillen. Yukon is een Java/Cobol team bestaande uit ongeveer 8 teamleden en bouwen aan een applicatie genaamd CBV (Copy Basisregistratie Voertuigen). Dit is een inkijkservice van RDW-gegevens ontsloten voor gebruik binnen de Belastingdienst.Als Scrum Master til je het team naar een hoger plan door bijvoorbeeld actief te coachen, impediments op te lossen en Scrum ceremonies te begeleiden. Je signaleert verbeterpotentieel en durft zaken aan de kaak te stellen. Het Scrumteam werkt hoofdzakelijk langs de lijnen van SAFE Agile. In eerste instantie is deze rol voor een dedicated Scrum Master voor Yukon.Achtergrond opdracht:Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Voorzieningen (GV), afdeling Gegevens. GV/Gegevens is onderdeel van de IV-organisatie, die staat voor de informatievoorziening van de gehele Belastingdienst en heeft als doel de dienst optimaal te ondersteunen. Gegevens is verantwoordelijk voor de Informatie Voorziening van de uitvoeringsorganisatie CAP/Gegevens t.b.v. de klantregistraties, het inwinnen, in beheer nemen en beschikbaar stellen, bewaken en houden van de kwaliteit van gegevens en aansluitingen op het stelsel van Basis Registraties. 
  De Belastingdienst is op zoek naar een Scrum Master!Binnen Gegevens wordt al geruime tijd gewerkt aan opdrachten die het gevolg zijn van de vernieuwing van de Autosystemen. Scrumteam Yukon zoekt een Scrum Master die ervaring heeft met teams naar een hoger plan te tillen. Yukon is een Java/Cobol team bestaande uit ongeveer 8 teamleden en bouwen aan een applicatie genaamd CBV (Copy Basisregistratie Voertuigen). Dit is een inkijkservice van RDW-gegevens ontsloten voor gebruik binnen de Belastingdienst.Als Scrum Master til je het team naar een hoger plan door bijvoorbeeld actief te coachen, impediments op te lossen en Scrum ceremonies te begeleiden. Je signaleert verbeterpotentieel en durft zaken aan de kaak te stellen. Het Scrumteam werkt hoofdzakelijk langs de lijnen van SAFE Agile. In eerste instantie is deze rol voor een dedicated Scrum Master voor Yukon.Achtergrond opdracht:Binnen IV word je ingezet bij het onderdeel Generieke Voorzieningen (GV), afdeling Gegevens. GV/Gegevens is onderdeel van de IV-organisatie, die staat voor de informatievoorziening van de gehele Belastingdienst en heeft als doel de dienst optimaal te ondersteunen. Gegevens is verantwoordelijk voor de Informatie Voorziening van de uitvoeringsorganisatie CAP/Gegevens t.b.v. de klantregistraties, het inwinnen, in beheer nemen en beschikbaar stellen, bewaken en houden van de kwaliteit van gegevens en aansluitingen op het stelsel van Basis Registraties. 
  • zuid-holland, zuid-holland
  • Tijdelijk
  Als functioneel beheerder ben jij de ondernemende professional die de brug slaat tussen mens en techniek binnen onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het naadloos laten aansluiten van processen op de behoeften van de organisatie voor zaakgericht werken. Je zorgt voor de continue werking van de systemen en biedt ondersteuning aan gebruikers. Je hebt een verbindende rol tussen ICT en de bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is voor de gemeente. Daarnaast help je gebruikers bij het gebruik van de systemen en onderhoud je technische gegevenskoppelingen.De werkzaamheden omvatten het zelfstandig oplossen van incidenten, het uitzoeken en corrigeren van bestaande fouten, het ondersteunen bij en adviseren over processen, het overdragen van kennis en het doorontwikkelen waar nodig. Het doel van de opdracht is het waarborgen van een efficiënte en effectieve werking van het softwareprogramma. Het resultaat van de opdracht is een goed functionerend systeem dat voldoet aan de gestelde eisen en wensen.
  Als functioneel beheerder ben jij de ondernemende professional die de brug slaat tussen mens en techniek binnen onze organisatie. Je bent verantwoordelijk voor het naadloos laten aansluiten van processen op de behoeften van de organisatie voor zaakgericht werken. Je zorgt voor de continue werking van de systemen en biedt ondersteuning aan gebruikers. Je hebt een verbindende rol tussen ICT en de bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat de juiste informatie beschikbaar is voor de gemeente. Daarnaast help je gebruikers bij het gebruik van de systemen en onderhoud je technische gegevenskoppelingen.De werkzaamheden omvatten het zelfstandig oplossen van incidenten, het uitzoeken en corrigeren van bestaande fouten, het ondersteunen bij en adviseren over processen, het overdragen van kennis en het doorontwikkelen waar nodig. Het doel van de opdracht is het waarborgen van een efficiënte en effectieve werking van het softwareprogramma. Het resultaat van de opdracht is een goed functionerend systeem dat voldoet aan de gestelde eisen en wensen.
  • den haag, zuid-holland
  • Tijdelijk
  Werken in het sociale domein bij de gemeente Den Haag biedt ontzettend veel mogelijkheden om te ontwikkelen. Zij staan aan de basis van een grote vernieuwings- en digitaliseringsagenda waarbij de focus is om de burger uitstekend te bedienen op een zaakgerichte manier. Ze hebben de agile werkwijze omarmd waarbij de i-adviseur een verbindende rol speelt.  Als informatieadviseur krijg je ruimte voor eigen initiatieven en de mogelijkheid om mede invulling te geven aan de doorontwikkeling van het werkveld. Je werkt in Scrum teams en onderzoekt en analyseert business processen en de bijbehorende informatiestromen. Je adviseert over de inrichting van processen en informatievoorziening en een bijpassende geautomatiseerde ondersteuning. Knelpunten en wensen (requirements) met betrekking tot de informatievoorziening verzamel je en leg je eenduidig vast. Je zoekt hier oplossingen voor die zowel kunnen bestaan uit procesaanpassingen als wijzigingen in bestaande of in de selectie van nieuwe systemen.  Bovengenoemde houdt voor het uitvoeren in werkwijzen het volgende in: Je stelt de juiste vragen, onderzoekt en analyseert business processen en de bijbehorende informatiestromen;Je adviseert over de inrichting van processen in relatie tot de informatievoorziening;Je zorgt hierbij voor de samenhang van informatievoorzieningssystemen in de keten en voor een optimale ondersteuning van de daarbij horende processen en diensten; Je registreert business knelpunten en bent in staat de eisen en wensen (requirements) van de business op te halen en juist te verwoorden; In samenwerking met collega’s andere expertises zoals security- en, privacy officers, architecten en functioneel beheerders vertaal je deze knelpunten en eisen en wensen naar praktische en werkbare oplossingen, procesaanpassingen, en/of wijzigingen in systemen; Je ondersteunt de PO bij het opstellen van een goede backlog (op epic niveau). Je bent daarbij in staat om als proxy PO richting het team de backlog te verduidelijken/refinen. Je helpt scrum teams bij het vertalen van de wat vraag (epic) naar het hoe (user story);Je stelt op verzoek van de PM initiatieven op en adviseert over de consequenties van aanpassingen op het gebied van processen en systemen waarbij je een inschatting maakt van de kosten en baten (business case);Je stemt initiatieven af met de Portfoliomanager SD voor het dienst- en concernportfolio (FCC) en de expert board;Je bewaakt de standaarden op het niveau van initiatief en epic waarbij maximaliseren van waarde en haalbaarheid voorop staat;Je zorgt dat I&A, D&K en SZW expertises aansluiten conform de regels en richtlijnen zoals die worden gebruikt bij de gemeente Den Haag;Je houdt landelijke - en ontwikkelingen bij ketenpartners op het gebied van ICT en informatie gestuurd werken bij en betrekt deze in je werk als adviseur; Je bent in staat om op een tactisch en strategisch niveau bij te dragen aan de organisatie van informatie en ICT (inrichten van ‘governance’).
  Werken in het sociale domein bij de gemeente Den Haag biedt ontzettend veel mogelijkheden om te ontwikkelen. Zij staan aan de basis van een grote vernieuwings- en digitaliseringsagenda waarbij de focus is om de burger uitstekend te bedienen op een zaakgerichte manier. Ze hebben de agile werkwijze omarmd waarbij de i-adviseur een verbindende rol speelt.  Als informatieadviseur krijg je ruimte voor eigen initiatieven en de mogelijkheid om mede invulling te geven aan de doorontwikkeling van het werkveld. Je werkt in Scrum teams en onderzoekt en analyseert business processen en de bijbehorende informatiestromen. Je adviseert over de inrichting van processen en informatievoorziening en een bijpassende geautomatiseerde ondersteuning. Knelpunten en wensen (requirements) met betrekking tot de informatievoorziening verzamel je en leg je eenduidig vast. Je zoekt hier oplossingen voor die zowel kunnen bestaan uit procesaanpassingen als wijzigingen in bestaande of in de selectie van nieuwe systemen.  Bovengenoemde houdt voor het uitvoeren in werkwijzen het volgende in: Je stelt de juiste vragen, onderzoekt en analyseert business processen en de bijbehorende informatiestromen;Je adviseert over de inrichting van processen in relatie tot de informatievoorziening;Je zorgt hierbij voor de samenhang van informatievoorzieningssystemen in de keten en voor een optimale ondersteuning van de daarbij horende processen en diensten; Je registreert business knelpunten en bent in staat de eisen en wensen (requirements) van de business op te halen en juist te verwoorden; In samenwerking met collega’s andere expertises zoals security- en, privacy officers, architecten en functioneel beheerders vertaal je deze knelpunten en eisen en wensen naar praktische en werkbare oplossingen, procesaanpassingen, en/of wijzigingen in systemen; Je ondersteunt de PO bij het opstellen van een goede backlog (op epic niveau). Je bent daarbij in staat om als proxy PO richting het team de backlog te verduidelijken/refinen. Je helpt scrum teams bij het vertalen van de wat vraag (epic) naar het hoe (user story);Je stelt op verzoek van de PM initiatieven op en adviseert over de consequenties van aanpassingen op het gebied van processen en systemen waarbij je een inschatting maakt van de kosten en baten (business case);Je stemt initiatieven af met de Portfoliomanager SD voor het dienst- en concernportfolio (FCC) en de expert board;Je bewaakt de standaarden op het niveau van initiatief en epic waarbij maximaliseren van waarde en haalbaarheid voorop staat;Je zorgt dat I&A, D&K en SZW expertises aansluiten conform de regels en richtlijnen zoals die worden gebruikt bij de gemeente Den Haag;Je houdt landelijke - en ontwikkelingen bij ketenpartners op het gebied van ICT en informatie gestuurd werken bij en betrekt deze in je werk als adviseur; Je bent in staat om op een tactisch en strategisch niveau bij te dragen aan de organisatie van informatie en ICT (inrichten van ‘governance’).
  • sloterdijk, amsterdam, noord-holland
  • Tijdelijk
  Wil jij onderdeel worden van een maatschappelijke mensgerichte organisatie die impact maakt op 1,2 miljoen burgers? En wil jij samen met een team het management en de directie adviseren op het gebied van informatiebeveiling & privacy? En wil je een goede werk-privé balans combineren met genoeg doorgroeimogelijheden in een organisatie van 22000 werknemers (waarvan 2500 op IT)? Dan is deze Coördinator Informatiebeveiliging & Privacy (I&P) vacature voor jou!Bij Gegevensdiensten werken zo’n 550 medewerkers met gegevens van personen en werkgevers, met de maatschappelijke taak om daar verantwoord mee om te gaan. Gegevensdiensten is een groeiende divisie die volop in ontwikkeling is.Binnen de IV-organisatie van Gegevensdiensten is medio 2021 het IV Office gepositioneerd. IV Office Gegevensdiensten betreft een multidisciplinair team. Zo wordt door ruim 40 professionals invulling gegeven aan de vakgebieden Bedrijfs- en IT Architectuur, Portfoliomanagement, Informatieplanning, Tactisch Capaciteitsmanagement, Gegevensmanagement, Informatiebeveiliging & Privacy en Procesmanagement. Deze professionals leveren vanuit hun eigen expertisegebieden een bijdrage aan enerzijds het implementeren van UWV-breed beleid en anderzijds de realisatie van doelstellingen van Gegevensdiensten.Als Coördinator Informatie Beveiliging & Privacy:Adviseer je bij allerlei IB&P gerelateerde vraagstukken vanuit de organisatie;Bied je ondersteuning bij de implementatie van technische IB&P maatregelen;Maak je risicoanalyses van mogelijke kwetsbaarheden in systemen die tot datalekken kunnen leiden en adviseer je over de te nemen mitigerende maatregelen;Controleer je of de privacy in de (nieuwe) beleidstukken voldoende gewaarborgd is. Ook voorzie je de managers en directeuren van advies op de beleidstukken met betrekking tot beveiliging en privacy; Creëer je bewustwording bij de medewerkers van het UWV. Zo attendeer je medewerkers bijvoorbeeld op de risico’s van phishing mails en reik je handvatten aan over hoe ze hier mee om moeten gaan; Coördineer je het proces van beveiligingsincidenten. Je controleert of meldingen concreet geformuleerd zijn en of formulieren compleet worden aangeleverd bij de juiste afdelingen;Adviseer je over Gegevensbescherming Effectbeoordelingen (GEB). Je controleert rapportages over handelingen die binnen systemen gedaan worden en je identificeert de bijbehorende privacy risico’s; Controleer je beleidstukken die voortvloeien uit de AVG en adviseer je over de beleidsimplementatie.
  Wil jij onderdeel worden van een maatschappelijke mensgerichte organisatie die impact maakt op 1,2 miljoen burgers? En wil jij samen met een team het management en de directie adviseren op het gebied van informatiebeveiling & privacy? En wil je een goede werk-privé balans combineren met genoeg doorgroeimogelijheden in een organisatie van 22000 werknemers (waarvan 2500 op IT)? Dan is deze Coördinator Informatiebeveiliging & Privacy (I&P) vacature voor jou!Bij Gegevensdiensten werken zo’n 550 medewerkers met gegevens van personen en werkgevers, met de maatschappelijke taak om daar verantwoord mee om te gaan. Gegevensdiensten is een groeiende divisie die volop in ontwikkeling is.Binnen de IV-organisatie van Gegevensdiensten is medio 2021 het IV Office gepositioneerd. IV Office Gegevensdiensten betreft een multidisciplinair team. Zo wordt door ruim 40 professionals invulling gegeven aan de vakgebieden Bedrijfs- en IT Architectuur, Portfoliomanagement, Informatieplanning, Tactisch Capaciteitsmanagement, Gegevensmanagement, Informatiebeveiliging & Privacy en Procesmanagement. Deze professionals leveren vanuit hun eigen expertisegebieden een bijdrage aan enerzijds het implementeren van UWV-breed beleid en anderzijds de realisatie van doelstellingen van Gegevensdiensten.Als Coördinator Informatie Beveiliging & Privacy:Adviseer je bij allerlei IB&P gerelateerde vraagstukken vanuit de organisatie;Bied je ondersteuning bij de implementatie van technische IB&P maatregelen;Maak je risicoanalyses van mogelijke kwetsbaarheden in systemen die tot datalekken kunnen leiden en adviseer je over de te nemen mitigerende maatregelen;Controleer je of de privacy in de (nieuwe) beleidstukken voldoende gewaarborgd is. Ook voorzie je de managers en directeuren van advies op de beleidstukken met betrekking tot beveiliging en privacy; Creëer je bewustwording bij de medewerkers van het UWV. Zo attendeer je medewerkers bijvoorbeeld op de risico’s van phishing mails en reik je handvatten aan over hoe ze hier mee om moeten gaan; Coördineer je het proces van beveiligingsincidenten. Je controleert of meldingen concreet geformuleerd zijn en of formulieren compleet worden aangeleverd bij de juiste afdelingen;Adviseer je over Gegevensbescherming Effectbeoordelingen (GEB). Je controleert rapportages over handelingen die binnen systemen gedaan worden en je identificeert de bijbehorende privacy risico’s; Controleer je beleidstukken die voortvloeien uit de AVG en adviseer je over de beleidsimplementatie.
  • groningen, groningen
  • Tijdelijk
  DUO zoekt een CI/CD DevOps Specialist!Vanuit het CD Linux team bij DUO, word je onderdeel van het competence center Automation. Vanuit jouw Linux expertise ondersteun jij de projectmatige automation/ontwikkeling van templates voor alle processen van de service afdelingen van DUO. De daarin gebruikte tools zijn Ansible en Salt. De ondersteunende platformen zijn AWX (Ansible) en Gitlab.De meeste mensen kennen ons van de studiefinanciering. Maar wist je ook dat DUO in Noord-Nederland dé topspeler is als het gaat om ICT? Wij ontwikkelen en beheren honderden applicaties voor miljoenen gebruikers en daar zitten geavanceerde en complexe infrastructuren achter. We pakken het werk op een agile en scrum manier aan. We migreren vele applicaties en IAAS-lelementen naar de cloud en professionaliseren op verschillende manieren. Een van de manieren is het omzetten van handmatige processen in geautomtiseerde workflows, deze te orchestreren en via automatische alerst processen te triggeren. Daarom hebben we experts nodig.
  DUO zoekt een CI/CD DevOps Specialist!Vanuit het CD Linux team bij DUO, word je onderdeel van het competence center Automation. Vanuit jouw Linux expertise ondersteun jij de projectmatige automation/ontwikkeling van templates voor alle processen van de service afdelingen van DUO. De daarin gebruikte tools zijn Ansible en Salt. De ondersteunende platformen zijn AWX (Ansible) en Gitlab.De meeste mensen kennen ons van de studiefinanciering. Maar wist je ook dat DUO in Noord-Nederland dé topspeler is als het gaat om ICT? Wij ontwikkelen en beheren honderden applicaties voor miljoenen gebruikers en daar zitten geavanceerde en complexe infrastructuren achter. We pakken het werk op een agile en scrum manier aan. We migreren vele applicaties en IAAS-lelementen naar de cloud en professionaliseren op verschillende manieren. Een van de manieren is het omzetten van handmatige processen in geautomtiseerde workflows, deze te orchestreren en via automatische alerst processen te triggeren. Daarom hebben we experts nodig.
  • amsterdam, noord-holland
  • Tijdelijk
  Binnen UWV wordt de applicatie PeopleSoft FSCM UWV-breed ingezet. De ondersteuning vanuit ERP CC Beheer op deze applicatie, bestaat uit:het oplossen van tweede lijnincidentenhet initiëren, analyseren en uitvoeren van wijzigingsverzoekenhet adviseren over het gebruik en de mogelijkheden van de applicatieshet ontsluiten van nieuwe functionaliteit en het deelnemen in projecten.Je•    Onderzoekt wensen van klanten/opdrachtgevers en anticipeert op hun behoeften.•    Signaleert toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van IV en adviseert daar proactief over aan gebruikers.•    Vertaalt (zowel in- als externe) besluitvorming naar operationele informatievoorziening, regelgeving, regelingen, (geautomatiseerde) procedures.•    Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen en creëert draagvlak voor de uitvoering van de wijzigingen.•    Zorgt voor de instandhouding van de informatievoorziening in opdracht van de (proces)eigenaar.•    Analyseert de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening (systemen en bedrijfsprocessen UWV breed), signaleert knelpunten in opgeleverde informatieanalyses en stelt alternatieve oplossingen voor. Doet (structurele) verbetervoorstellen voor de informatievoorziening.•    Inventariseert en onderzoekt consequenties van voorgestelde wijzigingen voor de componenten van de informatievoorziening.•    Bepaalt de organisatorische en technische realiseerbaarheid van deze wijzigingen, daarbij rekening houdend met het voortbrengingsproces van de keten waaruit de informatievoorziening is opgebouwd (zowel de geautomatiseerde als niet geautomatiseerdeinformatievoorziening; systemen, bedrijfsprocessen, procedures en documentatie).•    Vertaalt (gebruikers) wensen naar functionele eisen en verwerkt deze tot functioneel ontwerp. Houdt daarbij rekening met niet-functionele eisen. Toetst de functionele eisen aan het functioneel ontwerp. Kan van daaruit eisen opstellen tbv testontwerp en gebruikers acceptatietesten.
  Binnen UWV wordt de applicatie PeopleSoft FSCM UWV-breed ingezet. De ondersteuning vanuit ERP CC Beheer op deze applicatie, bestaat uit:het oplossen van tweede lijnincidentenhet initiëren, analyseren en uitvoeren van wijzigingsverzoekenhet adviseren over het gebruik en de mogelijkheden van de applicatieshet ontsluiten van nieuwe functionaliteit en het deelnemen in projecten.Je•    Onderzoekt wensen van klanten/opdrachtgevers en anticipeert op hun behoeften.•    Signaleert toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van IV en adviseert daar proactief over aan gebruikers.•    Vertaalt (zowel in- als externe) besluitvorming naar operationele informatievoorziening, regelgeving, regelingen, (geautomatiseerde) procedures.•    Informeert belanghebbenden over op handen zijnde wijzigingen en creëert draagvlak voor de uitvoering van de wijzigingen.•    Zorgt voor de instandhouding van de informatievoorziening in opdracht van de (proces)eigenaar.•    Analyseert de impact van voorgestelde wijzigingen op de informatievoorziening (systemen en bedrijfsprocessen UWV breed), signaleert knelpunten in opgeleverde informatieanalyses en stelt alternatieve oplossingen voor. Doet (structurele) verbetervoorstellen voor de informatievoorziening.•    Inventariseert en onderzoekt consequenties van voorgestelde wijzigingen voor de componenten van de informatievoorziening.•    Bepaalt de organisatorische en technische realiseerbaarheid van deze wijzigingen, daarbij rekening houdend met het voortbrengingsproces van de keten waaruit de informatievoorziening is opgebouwd (zowel de geautomatiseerde als niet geautomatiseerdeinformatievoorziening; systemen, bedrijfsprocessen, procedures en documentatie).•    Vertaalt (gebruikers) wensen naar functionele eisen en verwerkt deze tot functioneel ontwerp. Houdt daarbij rekening met niet-functionele eisen. Toetst de functionele eisen aan het functioneel ontwerp. Kan van daaruit eisen opstellen tbv testontwerp en gebruikers acceptatietesten.
  • apeldoorn, nederland, gelderland
  • Tijdelijk
  De Belastingdienst is op zoek naar een Sr. Tester/Testautomatiseerder!IBS Loonheffingen zoekt voor Integratie Business Services (IBS) Loonheffingen een tester/testautomatiseerder voor de Cool-Gen en Java applicatie HLP (Heffing Loonbelasting en Premie Werknemers- en Volksverzekering) binnen de Aangiftetrein. De genoemde applicatie is technisch verouderd en wordt herbouwd in een vernieuwingsproject, met behulp van BRM, JAVA/Angular, waaraan je ook een bijdrage levert.We zijn op zoek naar een energieke collega die op dinsdag en donderdag naar kantoor wil komen en vanuit zijn of haar kennis en ervaring hier een bijdrage aan kan leveren. Ben je in staat om in een Agile/SCRUM team gestructureerde testanalyse uit te voeren en je testen in Robot Framework, zodat de kwaliteit van de gebouwde software snel en eenduidig aangetoond wordt, dan zijn wij op zoek naar jou. Naast het testen verwachten we dat je het voortouw neemt in het inrichten van de totale testaanpak Loonheffingen breed en je testkennis (op een planmatige manier) deelt met andere testers binnen de teams bij IBS LH.Achtergrond opdracht:Een Integratie Business Service (IBS) ontwerpt, ontwikkelt, vernieuwt, levert en beheert herkenbare informatievoorzieningen (solutions) voor de business (ketens en concernonderdelen), waarmee de uitvoering van de Belastingdienst optimaal wordt ondersteund. Hierbij worden generieke voorzieningen vanuit GV, DCS, de markt en specifieke voorzieningen geïntegreerd tot compleet werkende solutions en services.De afdeling IBS Loonheffingen (LH) is verantwoordelijk voor architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, documentatie en het implementatierijp opleveren van informatievoorzieningen (solutions) binnen de keten Loonheffingen (inkomsten €170 miljard en uitkering tegemoetkomingen meer dan €800 miljoen).IBS LH is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS LH, GV, de markt en specifieke voorzieningen. IBS LH stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de realisatieteams en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS LH neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met de (gedelegeerd) business owner (productmanagement) over prioritering en implementatie- en releasemomenten.De keten Loonheffingen staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in beweging. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen moet het applicatielandschap worden gemoderniseerd, met in acht neming van de architectuurkaders en state-of-the-art technologieën.IBS Loonheffingen werk vanuit een agile mindset, een scrum voortbrenging en een SAFe organisatie. Jouw werkzaamheden zullen grotendeels uitgevoerd worden in de Generiek & overig trein 
  De Belastingdienst is op zoek naar een Sr. Tester/Testautomatiseerder!IBS Loonheffingen zoekt voor Integratie Business Services (IBS) Loonheffingen een tester/testautomatiseerder voor de Cool-Gen en Java applicatie HLP (Heffing Loonbelasting en Premie Werknemers- en Volksverzekering) binnen de Aangiftetrein. De genoemde applicatie is technisch verouderd en wordt herbouwd in een vernieuwingsproject, met behulp van BRM, JAVA/Angular, waaraan je ook een bijdrage levert.We zijn op zoek naar een energieke collega die op dinsdag en donderdag naar kantoor wil komen en vanuit zijn of haar kennis en ervaring hier een bijdrage aan kan leveren. Ben je in staat om in een Agile/SCRUM team gestructureerde testanalyse uit te voeren en je testen in Robot Framework, zodat de kwaliteit van de gebouwde software snel en eenduidig aangetoond wordt, dan zijn wij op zoek naar jou. Naast het testen verwachten we dat je het voortouw neemt in het inrichten van de totale testaanpak Loonheffingen breed en je testkennis (op een planmatige manier) deelt met andere testers binnen de teams bij IBS LH.Achtergrond opdracht:Een Integratie Business Service (IBS) ontwerpt, ontwikkelt, vernieuwt, levert en beheert herkenbare informatievoorzieningen (solutions) voor de business (ketens en concernonderdelen), waarmee de uitvoering van de Belastingdienst optimaal wordt ondersteund. Hierbij worden generieke voorzieningen vanuit GV, DCS, de markt en specifieke voorzieningen geïntegreerd tot compleet werkende solutions en services.De afdeling IBS Loonheffingen (LH) is verantwoordelijk voor architectuur, ontwerp, bouw, test, integratie, documentatie en het implementatierijp opleveren van informatievoorzieningen (solutions) binnen de keten Loonheffingen (inkomsten €170 miljard en uitkering tegemoetkomingen meer dan €800 miljoen).IBS LH is verantwoordelijk voor de integratie van de gehele oplossing die gerealiseerd kan worden door de eigen teams van IBS LH, GV, de markt en specifieke voorzieningen. IBS LH stemt de architectuur af, stuurt de realisatie en de planning via de realisatieteams en verstrekt de opdrachten naar de raakvlakken. IBS LH neemt de lead bij testen over de onderdelen heen en stemt af met de (gedelegeerd) business owner (productmanagement) over prioritering en implementatie- en releasemomenten.De keten Loonheffingen staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De Europese en nationale wet- en regelgeving is sterk in beweging. Daarnaast is het applicatielandschap sterk verouderd. Om aan huidige en nieuwe wet- en regelgeving te kunnen blijven voldoen moet het applicatielandschap worden gemoderniseerd, met in acht neming van de architectuurkaders en state-of-the-art technologieën.IBS Loonheffingen werk vanuit een agile mindset, een scrum voortbrenging en een SAFe organisatie. Jouw werkzaamheden zullen grotendeels uitgevoerd worden in de Generiek & overig trein 
  • den haag, nederland
  • Tijdelijk
  Als Strategisch Informatieadviseur bij gemeente Den Haag speel je een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van verschillende organisatieonderdelen op het gebied van informatisering en automatisering. Te midden van een gedreven team van Informatieadviseurs en Functioneel Beheerders, ben jij de architect van verandering voor organisatieonderdelen binnen de diensten Stadsbeheer en Stedelijke Ontwikkeling. Jouw rol gaat verder dan alleen adviseren en ondersteunen.Je bent de drijvende kracht achter innovatie en vooruitgang. Met jouw kennis, creativiteit en vaardigheden sta je paraat om elk vraagstuk te transformeren tot een kans voor groei en verbetering. Welkom in een wereld waar elk besluit telt en elke actie een impact heeft!Wat ga je doen?Als Strategisch Informatieadviseur maak je deel uit van het regieteam voor het Fysiek Domein, dat bestaat uit de diensten Stadsbeheer (DSB) en Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Je wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, variërend van bestuurlijke dilemma's tot complexe informatievraagstukken.We verwachten dat je deskundig bent en een naadloze samenwerking waarborgt tussen de Directie, de Portfoliomanager en Informatieadviseurs binnen multidisciplinaire teams. Je voert de regie over programma's op het gebied van informatisering en automatisering, waaronder leiderschap inprojecten zoals de digital twin van Den Haag, informatiegestuurd werken en de integratie van technologie in de buitenruimte.Verder neem je verantwoordelijkheid voor:Ontwikkeling van de Agile werkwijze: leid de ontwikkeling van de Agile werkwijze binnen het regieteam en draag actief bij aan de verdere verfijning van wendbare methodieken;Integrale aanpak: werk nauw samen met Strategisch Informatieadviseurs en expertisecentra om vraagstukken op een integrale wijze aan te pakken en zorg voor gemeentebrede samenhang. Dit omvat een nauwe samenwerking met de afdeling Digitale Strategie en Informatiebeleid, evenals expertisecentra zoals Data en AI, Informatiebeheer, Security, Privacy en Architectuur;Naleving van kaders: zorg ervoor dat afspraken worden nagekomen en dat wordt voldaan aan landelijke en gemeentelijke richtlijnen, waaronder referentiearchitecturen zoals GEMMA en NORA, common ground en sourcing strategieën;Actieve bijdrage aan verbeteringen: neem een proactieve rol in het bedenken en implementeren van verbeteringen in de informatievoorziening, met als doel de dienstverlening continu te verbeteren;Garanderen van samenhang: draag bij aan het behouden van samenhang in de ontwikkelingen van informatievoorziening door nauwe samenwerking en afstemming met verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie.
  Als Strategisch Informatieadviseur bij gemeente Den Haag speel je een cruciale rol in het adviseren en ondersteunen van verschillende organisatieonderdelen op het gebied van informatisering en automatisering. Te midden van een gedreven team van Informatieadviseurs en Functioneel Beheerders, ben jij de architect van verandering voor organisatieonderdelen binnen de diensten Stadsbeheer en Stedelijke Ontwikkeling. Jouw rol gaat verder dan alleen adviseren en ondersteunen.Je bent de drijvende kracht achter innovatie en vooruitgang. Met jouw kennis, creativiteit en vaardigheden sta je paraat om elk vraagstuk te transformeren tot een kans voor groei en verbetering. Welkom in een wereld waar elk besluit telt en elke actie een impact heeft!Wat ga je doen?Als Strategisch Informatieadviseur maak je deel uit van het regieteam voor het Fysiek Domein, dat bestaat uit de diensten Stadsbeheer (DSB) en Stedelijke Ontwikkeling (DSO). Je wordt geconfronteerd met diverse uitdagingen, variërend van bestuurlijke dilemma's tot complexe informatievraagstukken.We verwachten dat je deskundig bent en een naadloze samenwerking waarborgt tussen de Directie, de Portfoliomanager en Informatieadviseurs binnen multidisciplinaire teams. Je voert de regie over programma's op het gebied van informatisering en automatisering, waaronder leiderschap inprojecten zoals de digital twin van Den Haag, informatiegestuurd werken en de integratie van technologie in de buitenruimte.Verder neem je verantwoordelijkheid voor:Ontwikkeling van de Agile werkwijze: leid de ontwikkeling van de Agile werkwijze binnen het regieteam en draag actief bij aan de verdere verfijning van wendbare methodieken;Integrale aanpak: werk nauw samen met Strategisch Informatieadviseurs en expertisecentra om vraagstukken op een integrale wijze aan te pakken en zorg voor gemeentebrede samenhang. Dit omvat een nauwe samenwerking met de afdeling Digitale Strategie en Informatiebeleid, evenals expertisecentra zoals Data en AI, Informatiebeheer, Security, Privacy en Architectuur;Naleving van kaders: zorg ervoor dat afspraken worden nagekomen en dat wordt voldaan aan landelijke en gemeentelijke richtlijnen, waaronder referentiearchitecturen zoals GEMMA en NORA, common ground en sourcing strategieën;Actieve bijdrage aan verbeteringen: neem een proactieve rol in het bedenken en implementeren van verbeteringen in de informatievoorziening, met als doel de dienstverlening continu te verbeteren;Garanderen van samenhang: draag bij aan het behouden van samenhang in de ontwikkelingen van informatievoorziening door nauwe samenwerking en afstemming met verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie.
  • apeldoorn, nederland, gelderland
  • Tijdelijk
  Binnen het domein Analytics in de Belastingdienst is er een transitie gaande van werkwijze en platform. Voor de uitwerking en vertaling van gebruikerswensen enerzijds en de bestuurlijke visie van de IT-aanpassingen anderzijds, vorm jij een belangrijke schakel.Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de architectuur voor een solution. Deze solution positioneer je als onderdeel van het gehele domein Analytics. Je bent een sparringspartner voor de domeinarchitect, het IV team, de productmanagers en de eindgebruiker.De organisatie Generieke Voorzieningen (GV) omvat alle infrastructuur, capabilities en tooling die nodig zijn om diensten te leveren die burgers, bedrijven en (kantoor)medewerkers ondersteunen op het gebied van Interactie, Invordering, Toezicht, Data Intelligence, Management Control processen en Analytics. De voorzieningen die Generieke Voorzieningen levert omvatten de infrastructuur, de halffabricaten (inclusief exploitatie en beheer van deze producten) en de hiervoor benodigde tooling, zowel generiek als maatwerk. In dit onderdeel worden ook de voorzieningen voor gegevensontsluiting gepositioneerd die het mogelijk maken Generieke Voorzieningen zo onafhankelijk mogelijk van de Integratie Business Services door te ontwikkelen. Ook heeft dit onderdeel de opdracht de wijze waarop innovatie/vernieuwing van technologie en het verder versnellen van de voortbrenging blijvend aangejaagd kan worden, te blijven onderzoeken.De CoE Analytics staat opgesteld voor het realiseren en onderhouden van een schaalbare, wendbare en robuuste Analytics infrastructuur voor de Belastingdienst. Door goed te luisteren naar klanten en op een juiste manier te prioriteren, is het team in staat om deze services 'fit-for-purpose' te leveren. Streven hierbij is altijd het continue verbeteren van de verschillende aspecten van de services.De CoE Analytics is een team van ervaren System- en Solution-engineers die voor de Belastingdienst een veilig platform en diverse services op het gebied van Analytics leveren. Denk hierbij aan: Belastingdienst Data Platform, Analytical Data Perimeter, SAS Grid Computing, SAS Visual Analytics, Self Service Analytics, Desktop Client Services en de Teradata Appliances. De CoE is een autonome eenheid, georganiseerd volgens de principes van Agile/Scrum/DevOps, die verantwoordelijk is voor de realisatie, continuïteit en functionele werking van de verschillende services.Het IT-landschap van de CoE Analytics beslaat vele honderden systemen, zowel fysiek als virtueel, de meeste daarvan zijn Linux gebaseerd. Op deze systemen draait Analytics software, voornamelijk SAS maar ook andere producten zoals Database- en Shared-filesystemen en Open-source toolkits zoals Python en R, onderverdeeld in de verschillende services waarmee wij de diverse Analytics infrastructuurvoorzieningen voor de Belastingdienst invullen. Deze wereld is bovendien volop in beweging onder invloed van een toename van interne klantgroepen qua aantal en in gebruik en onder invloed van security, privacy en continuity richtlijnen.
  Binnen het domein Analytics in de Belastingdienst is er een transitie gaande van werkwijze en platform. Voor de uitwerking en vertaling van gebruikerswensen enerzijds en de bestuurlijke visie van de IT-aanpassingen anderzijds, vorm jij een belangrijke schakel.Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van de architectuur voor een solution. Deze solution positioneer je als onderdeel van het gehele domein Analytics. Je bent een sparringspartner voor de domeinarchitect, het IV team, de productmanagers en de eindgebruiker.De organisatie Generieke Voorzieningen (GV) omvat alle infrastructuur, capabilities en tooling die nodig zijn om diensten te leveren die burgers, bedrijven en (kantoor)medewerkers ondersteunen op het gebied van Interactie, Invordering, Toezicht, Data Intelligence, Management Control processen en Analytics. De voorzieningen die Generieke Voorzieningen levert omvatten de infrastructuur, de halffabricaten (inclusief exploitatie en beheer van deze producten) en de hiervoor benodigde tooling, zowel generiek als maatwerk. In dit onderdeel worden ook de voorzieningen voor gegevensontsluiting gepositioneerd die het mogelijk maken Generieke Voorzieningen zo onafhankelijk mogelijk van de Integratie Business Services door te ontwikkelen. Ook heeft dit onderdeel de opdracht de wijze waarop innovatie/vernieuwing van technologie en het verder versnellen van de voortbrenging blijvend aangejaagd kan worden, te blijven onderzoeken.De CoE Analytics staat opgesteld voor het realiseren en onderhouden van een schaalbare, wendbare en robuuste Analytics infrastructuur voor de Belastingdienst. Door goed te luisteren naar klanten en op een juiste manier te prioriteren, is het team in staat om deze services 'fit-for-purpose' te leveren. Streven hierbij is altijd het continue verbeteren van de verschillende aspecten van de services.De CoE Analytics is een team van ervaren System- en Solution-engineers die voor de Belastingdienst een veilig platform en diverse services op het gebied van Analytics leveren. Denk hierbij aan: Belastingdienst Data Platform, Analytical Data Perimeter, SAS Grid Computing, SAS Visual Analytics, Self Service Analytics, Desktop Client Services en de Teradata Appliances. De CoE is een autonome eenheid, georganiseerd volgens de principes van Agile/Scrum/DevOps, die verantwoordelijk is voor de realisatie, continuïteit en functionele werking van de verschillende services.Het IT-landschap van de CoE Analytics beslaat vele honderden systemen, zowel fysiek als virtueel, de meeste daarvan zijn Linux gebaseerd. Op deze systemen draait Analytics software, voornamelijk SAS maar ook andere producten zoals Database- en Shared-filesystemen en Open-source toolkits zoals Python en R, onderverdeeld in de verschillende services waarmee wij de diverse Analytics infrastructuurvoorzieningen voor de Belastingdienst invullen. Deze wereld is bovendien volop in beweging onder invloed van een toename van interne klantgroepen qua aantal en in gebruik en onder invloed van security, privacy en continuity richtlijnen.
  • utrecht, utrecht
  • Tijdelijk
  Scrummaster of agilecoach die intern verschillende teams uitleg en begeleiding kan geven in het kortcyclisch werken volgens het Agile Scrum framework. Belangrijk is daarbij dat de scrummaster de teamleden de basis principes van scrum kan aanleren en coacht in de toepassing daarvan. Er wordt van de scrummaster gevraagd mee te denken over maatwerk, zodat ieder team op een agile manier kan werken die het beste bij hun werkzaamheden past. Daarnaast is het van belang dat de scrummaster de teams begeleidt, facicliteert en coacht tijdens de verschillende scrummeetings (daily, sprint, review, retro). De scrum master zorgt voor een goed georganiseerde way-ofworking waardoor de teamleden prettig kunnen werken en zich kunnen richten op de inhoud. Hierbij rapporteert de scrummaster aan de coordinator en teamleider. De beoogde kandidaat is een ervaren, resultaatgericht persoon, die goed kan uitleren en aandacht heeft voor het welzijn van de teamleden en graag faciliteert. Binnen de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan naar milieucriminaliteit. De afdeling kent 8 teams waarvan er 4 dedicaded werken aan strafrechtelijke onderzoeken. Deze opsporingsonderzoeken worden aangestuurd door een coordinator die in samenspraak met het team kijkt naar in te zetten onderzoeksmethoden zoals verhoren, tappen, administratief onderzoek, analyses, enzovoorts. Afgelopen jaar is een start gemaakt met meer wendbaar en kortcyclisch werken. Om dit op een meer professionele en ondersteunde manier te implementen willen wij graag een scrummaster of agilecoach aantrekken die ons helpt dit verder uit te rollen en te begeleiden. Aanwezigheid op kantoor Utrecht (en in oveleg een enkele keer in Eindhoven) is voorwaardelijk.
  Scrummaster of agilecoach die intern verschillende teams uitleg en begeleiding kan geven in het kortcyclisch werken volgens het Agile Scrum framework. Belangrijk is daarbij dat de scrummaster de teamleden de basis principes van scrum kan aanleren en coacht in de toepassing daarvan. Er wordt van de scrummaster gevraagd mee te denken over maatwerk, zodat ieder team op een agile manier kan werken die het beste bij hun werkzaamheden past. Daarnaast is het van belang dat de scrummaster de teams begeleidt, facicliteert en coacht tijdens de verschillende scrummeetings (daily, sprint, review, retro). De scrum master zorgt voor een goed georganiseerde way-ofworking waardoor de teamleden prettig kunnen werken en zich kunnen richten op de inhoud. Hierbij rapporteert de scrummaster aan de coordinator en teamleider. De beoogde kandidaat is een ervaren, resultaatgericht persoon, die goed kan uitleren en aandacht heeft voor het welzijn van de teamleden en graag faciliteert. Binnen de Inlichtingen en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport wordt strafrechtelijk onderzoek gedaan naar milieucriminaliteit. De afdeling kent 8 teams waarvan er 4 dedicaded werken aan strafrechtelijke onderzoeken. Deze opsporingsonderzoeken worden aangestuurd door een coordinator die in samenspraak met het team kijkt naar in te zetten onderzoeksmethoden zoals verhoren, tappen, administratief onderzoek, analyses, enzovoorts. Afgelopen jaar is een start gemaakt met meer wendbaar en kortcyclisch werken. Om dit op een meer professionele en ondersteunde manier te implementen willen wij graag een scrummaster of agilecoach aantrekken die ons helpt dit verder uit te rollen en te begeleiden. Aanwezigheid op kantoor Utrecht (en in oveleg een enkele keer in Eindhoven) is voorwaardelijk.
  • utrecht, utrecht
  • Tijdelijk
  Het in stand houden, functioneel beheren, testen en wijzigen van complexe en/of bedrijfskritische applicaties binnen de organisatie, zodat de optimale prestatie en beschikbaarheid hiervan wordt gewaarborgd. Daarnaast bijdragen aan het IT-beleid en ondersteunen van de Informatiemanager. Functioneel beheer-      Beheert op functioneel niveau complexe en/of bedrijfskritische applicaties.-      Voert de regie over functionele en technische wijzigingen in applicaties binnen alle onderdelen. Plant, coördineert en zorgt voor de organisatorische implementatie van releases en wijzigingen in dit kader.-      Analyseert, test, evalueert en stelt de impact van wijzigingen, nieuwe releases en functionaliteiten vast voor de organisatie, signaleert knelpunten en risico’s en adviseert hierover.-      Richt een testomgeving in om testen uit te kunnen voeren.-      Informeert de gebruikersgroep en management over de invoering van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten en de mogelijke gevolgen hiervan.-      Zorgt voor een juiste koppeling met andere systemen.-      Beheert profielen, rechten en autorisaties en coördineert administratieve werkzaamheden zoals versiebeheer en autorisatiebeheer.-      Ondersteunt de informatiemanager door het actief meedenken over het structureren en verbeteren van werkprocessen op gebied van applicatiebeheer. Kwaliteit en ontwikkeling-      Signaleert en onderzoekt gebruikerswensen en -eisen en knel- en verbeterpunten in de applicaties, vertaalt deze naar voorstellen inclusief functionele specificaties (requirements). Onderhoudt nauw contact met leveranciers voor de uitvoering. -      Adviseert de leidinggevende bij pakketkeuze (i.g.v. nieuwe applicatieonderdelen).-      Volgt ontwikkelingen op het gebied van applicaties en adviseert de leidinggevende gevraagd en ongevraagd over het ICT-beleid op operationeel niveau. Werkt op verzoek beleidsvoorstellen uit op gebied van algemene procedures en werkprocessen op gebied van applicatiebeheer.-      Neemt vanuit het vakgebied deel aan en adviseert in overlegvormen en projecten.-      Geeft leiding aan projecten en deelprojecten. Gebruikersondersteuning-      Fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak ten aanzien van (complexe) vragen over (het gebruik van) de applicatie, problemen en wensen.-      Informeert, adviseert, ondersteunt en instrueert gebruikers en key-users met betrekking tot de werking, (nieuwe) mogelijkheden en het gebruik van applicaties en verzorgt trainingen.-      Stelt instructiemateriaal en gebruikershandleidingen op en beheert deze.-      Ziet toe op een correct gebruik van systemen en applicaties, onderneemt acties bij afwijkingen en doet voorstellen tot verbetering (bijvoorbeeld het herzien van rechten van gebruikers en dit aanpassen).
  Het in stand houden, functioneel beheren, testen en wijzigen van complexe en/of bedrijfskritische applicaties binnen de organisatie, zodat de optimale prestatie en beschikbaarheid hiervan wordt gewaarborgd. Daarnaast bijdragen aan het IT-beleid en ondersteunen van de Informatiemanager. Functioneel beheer-      Beheert op functioneel niveau complexe en/of bedrijfskritische applicaties.-      Voert de regie over functionele en technische wijzigingen in applicaties binnen alle onderdelen. Plant, coördineert en zorgt voor de organisatorische implementatie van releases en wijzigingen in dit kader.-      Analyseert, test, evalueert en stelt de impact van wijzigingen, nieuwe releases en functionaliteiten vast voor de organisatie, signaleert knelpunten en risico’s en adviseert hierover.-      Richt een testomgeving in om testen uit te kunnen voeren.-      Informeert de gebruikersgroep en management over de invoering van nieuwe of gewijzigde functionaliteiten en de mogelijke gevolgen hiervan.-      Zorgt voor een juiste koppeling met andere systemen.-      Beheert profielen, rechten en autorisaties en coördineert administratieve werkzaamheden zoals versiebeheer en autorisatiebeheer.-      Ondersteunt de informatiemanager door het actief meedenken over het structureren en verbeteren van werkprocessen op gebied van applicatiebeheer. Kwaliteit en ontwikkeling-      Signaleert en onderzoekt gebruikerswensen en -eisen en knel- en verbeterpunten in de applicaties, vertaalt deze naar voorstellen inclusief functionele specificaties (requirements). Onderhoudt nauw contact met leveranciers voor de uitvoering. -      Adviseert de leidinggevende bij pakketkeuze (i.g.v. nieuwe applicatieonderdelen).-      Volgt ontwikkelingen op het gebied van applicaties en adviseert de leidinggevende gevraagd en ongevraagd over het ICT-beleid op operationeel niveau. Werkt op verzoek beleidsvoorstellen uit op gebied van algemene procedures en werkprocessen op gebied van applicatiebeheer.-      Neemt vanuit het vakgebied deel aan en adviseert in overlegvormen en projecten.-      Geeft leiding aan projecten en deelprojecten. Gebruikersondersteuning-      Fungeert als aanspreekpunt en vraagbaak ten aanzien van (complexe) vragen over (het gebruik van) de applicatie, problemen en wensen.-      Informeert, adviseert, ondersteunt en instrueert gebruikers en key-users met betrekking tot de werking, (nieuwe) mogelijkheden en het gebruik van applicaties en verzorgt trainingen.-      Stelt instructiemateriaal en gebruikershandleidingen op en beheert deze.-      Ziet toe op een correct gebruik van systemen en applicaties, onderneemt acties bij afwijkingen en doet voorstellen tot verbetering (bijvoorbeeld het herzien van rechten van gebruikers en dit aanpassen).
  • den haag, nederland
  • Tijdelijk
  Dit is jouw kans om jouw carrière als medior of senior functioneel beheerder een boost te geven! Wij zoeken namelijk een nieuwe collega als functioneel beheerder die aan de slag wil gaan bij onze overheidsklanten, zoals: het UWV, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, TNO, gemeenten, zorginstellingen en nog veel meer uitdagende klanten. Naast jouw afwisselende opdrachten ga jij samen met collega's ons erkend opleidingsprogramma aan, speciaal voor ervaren functioneel beheerders. Wil je meer weten over deze functie? Lees dan snel verder! Als functioneel beheerder bij Randstad Digital kom je in vaste loondienst bij ons en ga je aan de slag bij onze opdrachtgevers. Je voert verschillende opdrachten uit bij onze overheidsklanten, waarbij een opdracht gemiddeld een half jaar tot maximaal 2 jaar duurt. Als functioneel beheerder ben jij de schakel tussen de business en de IT-organisatie. Jij zorgt ervoor dat de applicaties optimaal werken. De werkzaamheden zijn per opdracht anders, maar denk bijvoorbeeld aan:Het behouden, beheren en optimaliseren van applicaties;Het geven van trainingen aan gebruikers;Het opstellen van gebruikershandleidingen;Nieuwe ontwikkelingen analyseren en klanten adviseren met verbetervoorstellen.Naast jouw uitdagende opdracht bij onze opdrachtgever zal jij starten in ons opleidingsprogramma. Ons opleidingsprogramma 'Business & Information Management' is speciaal ontwikkeld voor functioneel beheerders die willen doorgroeien binnen IT. Dit opleidingsprogramma volg jij samen met jouw collega's. Naast het verder ontwikkelen van jouw persoonlijke vaardigheden behaal je ook alle relevante certificeringen voor jouw functie, zoals bijvoorbeeld ITIL, BiSL, Agile en Scrum, Privacy protection, enzovoort.
  Dit is jouw kans om jouw carrière als medior of senior functioneel beheerder een boost te geven! Wij zoeken namelijk een nieuwe collega als functioneel beheerder die aan de slag wil gaan bij onze overheidsklanten, zoals: het UWV, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, TNO, gemeenten, zorginstellingen en nog veel meer uitdagende klanten. Naast jouw afwisselende opdrachten ga jij samen met collega's ons erkend opleidingsprogramma aan, speciaal voor ervaren functioneel beheerders. Wil je meer weten over deze functie? Lees dan snel verder! Als functioneel beheerder bij Randstad Digital kom je in vaste loondienst bij ons en ga je aan de slag bij onze opdrachtgevers. Je voert verschillende opdrachten uit bij onze overheidsklanten, waarbij een opdracht gemiddeld een half jaar tot maximaal 2 jaar duurt. Als functioneel beheerder ben jij de schakel tussen de business en de IT-organisatie. Jij zorgt ervoor dat de applicaties optimaal werken. De werkzaamheden zijn per opdracht anders, maar denk bijvoorbeeld aan:Het behouden, beheren en optimaliseren van applicaties;Het geven van trainingen aan gebruikers;Het opstellen van gebruikershandleidingen;Nieuwe ontwikkelingen analyseren en klanten adviseren met verbetervoorstellen.Naast jouw uitdagende opdracht bij onze opdrachtgever zal jij starten in ons opleidingsprogramma. Ons opleidingsprogramma 'Business & Information Management' is speciaal ontwikkeld voor functioneel beheerders die willen doorgroeien binnen IT. Dit opleidingsprogramma volg jij samen met jouw collega's. Naast het verder ontwikkelen van jouw persoonlijke vaardigheden behaal je ook alle relevante certificeringen voor jouw functie, zoals bijvoorbeeld ITIL, BiSL, Agile en Scrum, Privacy protection, enzovoort.
  • zwolle, nederland, overijssel
  • Tijdelijk
  Dit is jouw kans om jouw carrière als medior of senior functioneel beheerder een boost te geven! Wij zoeken namelijk een nieuwe collega als functioneel beheerder die aan de slag wil gaan bij onze overheidsklanten, zoals: het UWV, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, TNO, gemeenten, zorginstellingen en nog veel meer uitdagende klanten. Naast jouw afwisselende opdrachten ga jij samen met collega's ons erkend opleidingsprogramma aan, speciaal voor ervaren functioneel beheerders. Wil je meer weten over deze functie? Lees dan snel verder! Als functioneel beheerder bij Randstad Digital kom je in vaste loondienst bij ons en ga je aan de slag bij onze opdrachtgevers. Je voert verschillende opdrachten uit bij onze overheidsklanten, waarbij een opdracht gemiddeld een half jaar tot maximaal 2 jaar duurt. Als functioneel beheerder ben jij de schakel tussen de business en de IT-organisatie. Jij zorgt ervoor dat de applicaties optimaal werken. De werkzaamheden zijn per opdracht anders, maar denk bijvoorbeeld aan:Het behouden, beheren en optimaliseren van applicaties;Het geven van trainingen aan gebruikers;Het opstellen van gebruikershandleidingen;Nieuwe ontwikkelingen analyseren en klanten adviseren met verbetervoorstellen.Naast jouw uitdagende opdracht bij onze opdrachtgever zal jij starten in ons opleidingsprogramma. Ons opleidingsprogramma 'Business & Information Management' is speciaal ontwikkeld voor functioneel beheerders die willen doorgroeien binnen IT. Dit opleidingsprogramma volg jij samen met jouw collega's. Naast het verder ontwikkelen van jouw persoonlijke vaardigheden behaal je ook alle relevante certificeringen voor jouw functie, zoals bijvoorbeeld ITIL, BiSL, Agile en Scrum, Privacy protection, enzovoort.
  Dit is jouw kans om jouw carrière als medior of senior functioneel beheerder een boost te geven! Wij zoeken namelijk een nieuwe collega als functioneel beheerder die aan de slag wil gaan bij onze overheidsklanten, zoals: het UWV, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, TNO, gemeenten, zorginstellingen en nog veel meer uitdagende klanten. Naast jouw afwisselende opdrachten ga jij samen met collega's ons erkend opleidingsprogramma aan, speciaal voor ervaren functioneel beheerders. Wil je meer weten over deze functie? Lees dan snel verder! Als functioneel beheerder bij Randstad Digital kom je in vaste loondienst bij ons en ga je aan de slag bij onze opdrachtgevers. Je voert verschillende opdrachten uit bij onze overheidsklanten, waarbij een opdracht gemiddeld een half jaar tot maximaal 2 jaar duurt. Als functioneel beheerder ben jij de schakel tussen de business en de IT-organisatie. Jij zorgt ervoor dat de applicaties optimaal werken. De werkzaamheden zijn per opdracht anders, maar denk bijvoorbeeld aan:Het behouden, beheren en optimaliseren van applicaties;Het geven van trainingen aan gebruikers;Het opstellen van gebruikershandleidingen;Nieuwe ontwikkelingen analyseren en klanten adviseren met verbetervoorstellen.Naast jouw uitdagende opdracht bij onze opdrachtgever zal jij starten in ons opleidingsprogramma. Ons opleidingsprogramma 'Business & Information Management' is speciaal ontwikkeld voor functioneel beheerders die willen doorgroeien binnen IT. Dit opleidingsprogramma volg jij samen met jouw collega's. Naast het verder ontwikkelen van jouw persoonlijke vaardigheden behaal je ook alle relevante certificeringen voor jouw functie, zoals bijvoorbeeld ITIL, BiSL, Agile en Scrum, Privacy protection, enzovoort.
  • utrecht, nederland, utrecht
  • Tijdelijk
  Dit is jouw kans om jouw carrière als medior of senior functioneel beheerder een boost te geven! Wij zoeken namelijk een nieuwe collega als functioneel beheerder die aan de slag wil gaan bij onze overheidsklanten, zoals: het UWV, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, TNO, gemeenten, zorginstellingen en nog veel meer uitdagende klanten. Naast jouw afwisselende opdrachten ga jij samen met collega's ons erkend opleidingsprogramma aan, speciaal voor ervaren functioneel beheerders. Wil je meer weten over deze functie? Lees dan snel verder! Als functioneel beheerder bij Yacht kom je in vaste loondienst bij ons en ga je aan de slag bij onze opdrachtgevers. Je voert verschillende opdrachten uit bij onze overheidsklanten, waarbij een opdracht gemiddeld een half jaar tot maximaal 2 jaar duurt. Als functioneel beheerder ben jij de schakel tussen de business en de IT-organisatie. Jij zorgt ervoor dat de applicaties optimaal werken. De werkzaamheden zijn per opdracht anders, maar denk bijvoorbeeld aan:Het behouden, beheren en optimaliseren van applicaties;Het geven van trainingen aan gebruikers;Het opstellen van gebruikershandleidingen;Nieuwe ontwikkelingen analyseren en klanten adviseren met verbetervoorstellen.Naast jouw uitdagende opdracht bij onze opdrachtgever zal jij starten in ons opleidingsprogramma. Ons opleidingsprogramma 'Business & Information Management' is speciaal ontwikkeld voor functioneel beheerders die willen doorgroeien binnen IT. Dit opleidingsprogramma volg jij samen met jouw collega's. Naast het verder ontwikkelen van jouw persoonlijke vaardigheden behaal je ook alle relevante certificeringen voor jouw functie, zoals bijvoorbeeld ITIL, BiSL, Agile en Scrum, Privacy protection, enzovoort.
  Dit is jouw kans om jouw carrière als medior of senior functioneel beheerder een boost te geven! Wij zoeken namelijk een nieuwe collega als functioneel beheerder die aan de slag wil gaan bij onze overheidsklanten, zoals: het UWV, de Belastingdienst, Rijkswaterstaat, TNO, gemeenten, zorginstellingen en nog veel meer uitdagende klanten. Naast jouw afwisselende opdrachten ga jij samen met collega's ons erkend opleidingsprogramma aan, speciaal voor ervaren functioneel beheerders. Wil je meer weten over deze functie? Lees dan snel verder! Als functioneel beheerder bij Yacht kom je in vaste loondienst bij ons en ga je aan de slag bij onze opdrachtgevers. Je voert verschillende opdrachten uit bij onze overheidsklanten, waarbij een opdracht gemiddeld een half jaar tot maximaal 2 jaar duurt. Als functioneel beheerder ben jij de schakel tussen de business en de IT-organisatie. Jij zorgt ervoor dat de applicaties optimaal werken. De werkzaamheden zijn per opdracht anders, maar denk bijvoorbeeld aan:Het behouden, beheren en optimaliseren van applicaties;Het geven van trainingen aan gebruikers;Het opstellen van gebruikershandleidingen;Nieuwe ontwikkelingen analyseren en klanten adviseren met verbetervoorstellen.Naast jouw uitdagende opdracht bij onze opdrachtgever zal jij starten in ons opleidingsprogramma. Ons opleidingsprogramma 'Business & Information Management' is speciaal ontwikkeld voor functioneel beheerders die willen doorgroeien binnen IT. Dit opleidingsprogramma volg jij samen met jouw collega's. Naast het verder ontwikkelen van jouw persoonlijke vaardigheden behaal je ook alle relevante certificeringen voor jouw functie, zoals bijvoorbeeld ITIL, BiSL, Agile en Scrum, Privacy protection, enzovoort.
  • groningen, groningen
  • Tijdelijk
  DUO zoekt een Test Engineer IT!Raak jij niet snel onder de indruk van tientallen applicaties die in elkaar grijpen, ben je bestand tegen een gezonde dosis werkdruk, draai jij je hand niet om voor SQL-query’s over meerdere schema’s, is Kibana een open boek voor je én kijk je graag verder dan je systeemtests? Dan loont het zeker om eens te informeren naar de positie van Test Engineer bij SFS Team 7.VooruitzichtenIn 2024 en 2025 gaan we aan de slag om de klantschermen op Mijn DUO voor studenten en terugbetalers grondig aan te pakken. ook zijn we bezig met een moderniseringsslag op medewerkersfunctionaliteit. Bij alle schermwijzigingen zorgen we ervoor dat oude knockout schermen worden opgeruimd en vervangen worden door Angular. Dat zijn schermen die jaarlijks door miljoenen studenten, ouders en debiteuren worden gebruikt om hun gegevens te raadplegen en te wijzigen. Maar ook de schermen voor onze OVG medewerkers die dagelijks met klanten aan de telefoon zitten. De aanpak is steeds via User Experience de wensen van klanten en medewerkers in kaart te brengen en die zo goed mogelijk in te bouwen. Op het gebied van testautomatisering wordt sinds kort met behulp van Cypress en Cucumber de integratietesten gemaakt. We zien daar ook een belangrijke rol voor de testers weggelegd.Wat wordt er van je verwacht?Uiteraard ben je analytisch vaardig en niet voor één gat te vangen. Je durft door te vragen en kijkt verder dan je eigen applicaties lang zijn. Je houdt overzicht over de hele keten, draait geregeld mee bij RIT-testen en onderhoudt contacten met het BAT, UX, VAR en de andere DevOps-teams bij SFS. Als Test Engineer bij Team 7 is kennis van studiefinanciering onontbeerlijk. Een basiscursus om je de ins & outs bij te brengen is onderdeel van je inwerkperiode. Bonuspunten krijg je voor kennis van testautomatisering op de front-end. Daarnaast ben je in staat op je collegatesters binnen het team de kneepjes van het vak te leren. Daarom vragen we om medior of senior testers.UitdagingSFS is complex en begrip van de volledige keten is uiteindelijk noodzakelijk, dus je zult ook basiskennis moeten opdoen van de applicaties van de andere teams. Net als bij autorijles zul je in het begin mogelijk overweldigd raken, maar na een half jaar begint het geheid vertrouwd te voelen. Doorzettingsvermogen is een must, maar wordt dan ook zeker beloond.Wat doet Team 7?Team 7 is een van de drie teams bij SFS die zich bezighoudt met Klant- en Medewerkerinteractie (deze teams noemen we cluster K&MI). Met de klantschermen (Mijn DUO) en medewerkerschermen erbij betekent dat het ontwikkelen en onderhouden van in totaal 10 van de 17 SFSapplicaties, aan zowel het begin als het eind van de keten. Een team bij K&MI bestaat in de regel uit 2 ontwerpers, 4 bouwers, 2 testers en 1 á 2 OPS’ers. Daarnaast haken er mensen aan vanuit BAT (functioneel beheer), UX en VAR (voorbereidingsteam). Er wordt gewerkt in sprints van 3 weken. Team 7 gaat uitbreiden en zal uiteindelijk uit team 7a en 7b gaan bestaan. Beide teams gaan vooral bezig met moderniseren van de bestaande functionaliteit.
  DUO zoekt een Test Engineer IT!Raak jij niet snel onder de indruk van tientallen applicaties die in elkaar grijpen, ben je bestand tegen een gezonde dosis werkdruk, draai jij je hand niet om voor SQL-query’s over meerdere schema’s, is Kibana een open boek voor je én kijk je graag verder dan je systeemtests? Dan loont het zeker om eens te informeren naar de positie van Test Engineer bij SFS Team 7.VooruitzichtenIn 2024 en 2025 gaan we aan de slag om de klantschermen op Mijn DUO voor studenten en terugbetalers grondig aan te pakken. ook zijn we bezig met een moderniseringsslag op medewerkersfunctionaliteit. Bij alle schermwijzigingen zorgen we ervoor dat oude knockout schermen worden opgeruimd en vervangen worden door Angular. Dat zijn schermen die jaarlijks door miljoenen studenten, ouders en debiteuren worden gebruikt om hun gegevens te raadplegen en te wijzigen. Maar ook de schermen voor onze OVG medewerkers die dagelijks met klanten aan de telefoon zitten. De aanpak is steeds via User Experience de wensen van klanten en medewerkers in kaart te brengen en die zo goed mogelijk in te bouwen. Op het gebied van testautomatisering wordt sinds kort met behulp van Cypress en Cucumber de integratietesten gemaakt. We zien daar ook een belangrijke rol voor de testers weggelegd.Wat wordt er van je verwacht?Uiteraard ben je analytisch vaardig en niet voor één gat te vangen. Je durft door te vragen en kijkt verder dan je eigen applicaties lang zijn. Je houdt overzicht over de hele keten, draait geregeld mee bij RIT-testen en onderhoudt contacten met het BAT, UX, VAR en de andere DevOps-teams bij SFS. Als Test Engineer bij Team 7 is kennis van studiefinanciering onontbeerlijk. Een basiscursus om je de ins & outs bij te brengen is onderdeel van je inwerkperiode. Bonuspunten krijg je voor kennis van testautomatisering op de front-end. Daarnaast ben je in staat op je collegatesters binnen het team de kneepjes van het vak te leren. Daarom vragen we om medior of senior testers.UitdagingSFS is complex en begrip van de volledige keten is uiteindelijk noodzakelijk, dus je zult ook basiskennis moeten opdoen van de applicaties van de andere teams. Net als bij autorijles zul je in het begin mogelijk overweldigd raken, maar na een half jaar begint het geheid vertrouwd te voelen. Doorzettingsvermogen is een must, maar wordt dan ook zeker beloond.Wat doet Team 7?Team 7 is een van de drie teams bij SFS die zich bezighoudt met Klant- en Medewerkerinteractie (deze teams noemen we cluster K&MI). Met de klantschermen (Mijn DUO) en medewerkerschermen erbij betekent dat het ontwikkelen en onderhouden van in totaal 10 van de 17 SFSapplicaties, aan zowel het begin als het eind van de keten. Een team bij K&MI bestaat in de regel uit 2 ontwerpers, 4 bouwers, 2 testers en 1 á 2 OPS’ers. Daarnaast haken er mensen aan vanuit BAT (functioneel beheer), UX en VAR (voorbereidingsteam). Er wordt gewerkt in sprints van 3 weken. Team 7 gaat uitbreiden en zal uiteindelijk uit team 7a en 7b gaan bestaan. Beide teams gaan vooral bezig met moderniseren van de bestaande functionaliteit.
  • den haag, zuid-holland
  • Tijdelijk
  IenW is het programma ‘Horizon’ gestart met als doel het aanbesteden, verwerven en implementeren van een Content Services Platform (CSP), één IenW breed informatieplatform. Met deze digitale oplossing vervangen we meerdere systemen, te beginnen met het huidige Document Management Systeem / Record Management Applicatie (DMS/RMA). Dit wordt gerealiseerd en geïmplementeerd bij alle organisatieonderdelen. Het wordt daarbij niet als een software implementatietraject gezien, maar vooral als een verandertraject. Deze verandering uit zich onder meer in het inrichten van standaardprocessen. De integratie van informatie en automatisering van standaardprocessen vindt allemaal plaats buiten het zicht van de medewerkers. Die focust zich op het verzamelen, creëren, bewerken, delen en opslaan van informatie zoals documenten. De werkzaamheden van de projectleider Aanbesteding omvatten onder meer het: Vertalen van de aanbestedingsstrategie naar de benodigde aanbesteding(en); Organiseren en plannen van het totale aanbestedingstraject (inclusief Nota van inlichtingen, beoordelen, consensussessies en Proof of Concept) tot en met gunning en hierover verantwoording afleggen aan de programmamanager; Opstellen van de aanbestedingsdocumentatie en daarvoor hoofdverantwoordelijk zijn. Het daarbij betrekken van, input verzamelen bij en afstemmen met de andere projectteamleden en stakeholders, zoals Inkoop en Juridische zaken, zodat de gewenste oplossing voldoet aan de behoeften van de organisatie; Bewaken van de kwaliteitseisen, conform geldende kaders, richtlijnen en randvoorwaarden;Uitvoeren van risicomanagement rondom de aanbesteding en het adviseren hierover aan de programmamanager. 
  IenW is het programma ‘Horizon’ gestart met als doel het aanbesteden, verwerven en implementeren van een Content Services Platform (CSP), één IenW breed informatieplatform. Met deze digitale oplossing vervangen we meerdere systemen, te beginnen met het huidige Document Management Systeem / Record Management Applicatie (DMS/RMA). Dit wordt gerealiseerd en geïmplementeerd bij alle organisatieonderdelen. Het wordt daarbij niet als een software implementatietraject gezien, maar vooral als een verandertraject. Deze verandering uit zich onder meer in het inrichten van standaardprocessen. De integratie van informatie en automatisering van standaardprocessen vindt allemaal plaats buiten het zicht van de medewerkers. Die focust zich op het verzamelen, creëren, bewerken, delen en opslaan van informatie zoals documenten. De werkzaamheden van de projectleider Aanbesteding omvatten onder meer het: Vertalen van de aanbestedingsstrategie naar de benodigde aanbesteding(en); Organiseren en plannen van het totale aanbestedingstraject (inclusief Nota van inlichtingen, beoordelen, consensussessies en Proof of Concept) tot en met gunning en hierover verantwoording afleggen aan de programmamanager; Opstellen van de aanbestedingsdocumentatie en daarvoor hoofdverantwoordelijk zijn. Het daarbij betrekken van, input verzamelen bij en afstemmen met de andere projectteamleden en stakeholders, zoals Inkoop en Juridische zaken, zodat de gewenste oplossing voldoet aan de behoeften van de organisatie; Bewaken van de kwaliteitseisen, conform geldende kaders, richtlijnen en randvoorwaarden;Uitvoeren van risicomanagement rondom de aanbesteding en het adviseren hierover aan de programmamanager. 
30 van 93 vacatures bekeken